Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorHamplová Dana, Prof. PhDr. Ph.D.
dc.contributor.authorZahrádka, Pavel
dc.contributor.refereeGlajchová Alena, Mgr. Ph.D.
dc.date.accepted2023-6-1
dc.date.accessioned2023-06-09T11:32:53Z-
dc.date.available2022-5-12
dc.date.available2023-06-09T11:32:53Z-
dc.date.issued2023
dc.date.submitted2023-4-28
dc.identifier93389
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/52490-
dc.description.abstractTato diplomová práce se zaměřuje na rozdíly ve zdraví a jak ho různé socioekonomické faktory ovlivňují v evropských zemích. Cílem této práce bylo zjistit jestli socioekonomické faktory ovlivňují lidské zdraví a pokud ano, dalším cílem bude zjistit konkrétní vliv faktorů jako je pohlaví, věk, vzdělání a návykové látky na lidské zdraví. Tato práce byla provedena kvantitativně pomocí sekundární analýzy. Využil jsem data z Evropského sociálního výzkumu. Tento výzkum se zaměřuje na lidské zdraví a jejich životní styl. V mé práci jsem využil data ze sedmého kola tohoto výzkumu, který byl měřen na území Evropy v roce 2014 a soustředil se na otázky imigrace a sociálních nerovností ve zdraví. Výsledky mé analýzy ukázaly, že zdraví je silně ovlivněno věkem a vzděláním. Věk má očekávaný propad zdraví po dovršení 60 let věku. Ale navzdory předpokladům se zdraví snižuje stabilně. Úroveň vzdělání má také velký vliv na úroveň zdraví napříč mnohými evropskými zeměmi. Platí pravidlo, že čím vyšší úroveň vzdělání, tím zdravější populace. Toto platí pro každý stupeň až k univerzitnímu vzdělání. Rozdíly nejsou obrovské, ale i tak byl prokázán vliv vzdělání na zdraví. Výsledky také potvrdily, že pohlaví nemá velký vliv na úroveň zdraví. U návykových látek se na druhou stranu zdá, že jejich efekt se liší podle typu substance. Vysoká konzumace tabáku má podle předpokladů skutečně velmi negativní efekt na lidské zdraví. A snížení konzumovaného množství zdravotní stav o mnoho nezlepší. Konzumace alkoholu na denní bázi však koresponduje se zdravím abstinentů. Podle mých odhadů se jedná o zamlčený předpoklad. Je možně, že nemocní lidé se vzdávají alkoholu kvůli svému zdravotnímu stavu. Ale data, která jsem použil v analýze mi dovolí jen spekulovat. Není zde žádný důkaz, kterým bych tento předpoklad mohl potvrdit, jelikož data postrádají kontrolní vyšetření respondentů.cs
dc.format60 s. (109 576)
dc.language.isocs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plzni
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení
dc.subjectzdravícs
dc.subjectrozdílycs
dc.subjectvzdělánícs
dc.subjectvěkcs
dc.subjectpohlavícs
dc.subjectkouřenícs
dc.subjectalkoholcs
dc.titleSociální nerovnosti ve zdravícs
dc.typediplomová práce
dc.thesis.degree-nameMgr.
dc.thesis.degree-levelNavazující
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofická
dc.thesis.degree-programSociologie
dc.description.resultObhájeno
dc.description.abstract-translatedThis diploma thesis focused on differences in health and how variety of socioeconomical factors influence it in european countries. The aim of this work was to find out if socioeconomical factors are influencing human health. If they truly do then the continuous aim of this thesis is to measure its exact influence of factors like sex, age, education and addictive substances. This work was done quantitatively, by secondary analysis data from the European Social Survey. This study focuses on people's health and their lifestyle choices throughout many age cohorts. In my work I used data from the seventh wave of this survey that was measured across european contries in 2014 and focused on questions of imigration and social inequalities in health. The results of my analysis show that health is heavily influenced by age and education. Age has estimated treshold in health decline after reaching 60 years of age. But despite the presumptions the health decreases at steady phase. Education levels also have high impact on health levels across many european societies. Generally higher the education level makes healthier population all the way up to univeristy education. Even though differences have not very huge, the impact of education on health was proven nonetheless. Results had also proven that sex has insignificant impact on health. Addictive substances however seem to have different effect on human health depending on substance. High consumption of tobacco has proven as very negative on health. But alcohol consumption on daily basis has shown similar health to abstinents. I have speculated that there is tacit assumption at play, that sick people use to give up drinking. But the data will allow me only to speculate. There is no evidence to back this presumtions because of the nature of this data sample.en
dc.subject.translatedhealthen
dc.subject.translatedinequalitiesen
dc.subject.translatededucationen
dc.subject.translatedageen
dc.subject.translatedsexen
dc.subject.translatedsmokingen
dc.subject.translatedalcoholen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KSS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP__Bc._Pavel_Zahradka.pdfPlný text práce1,53 MBAdobe PDFView/Open
ZahradkaDP-posudek-vedouciho-prace.pdfPosudek vedoucího práce179,24 kBAdobe PDFView/Open
OP_Zahradka.pdfPosudek oponenta práce92 kBAdobe PDFView/Open
ZAHRADKA.PDFPrůběh obhajoby práce41,77 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/52490

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.