Title: Socioekonomické rozdíly v kvalitě života
Other Titles: Socio-economic differences in life quality
Authors: Tumpachová, Kateřina
Advisor: Hamplová Dana, Prof. PhDr. Ph.D.
Referee: Kalvas František, PhDr. Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2023
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/52491
Keywords: kvalita života;životní spokojenost;štěstí;zdraví;pohlaví;věk;rodinný stav;země
Keywords in different language: quality of life;life satisfaction;happiness;health;gender;age;marital status;country
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá socioekonomickými rozdíly v kvalitě života. Tuto problematiku považuji za důležitou, jelikož je pojem kvality života stále velmi aktuálním tématem z důvodu své obtížné uchopitelnosti a rovněž slouží jako účinný nástroj pro hodnocení lidské společnosti. Konkrétně jsem provedla kvantitativní analýzu sekundárních dat z Evropského sociálního výzkumu z roku 2018. Cílem mé práce je zjistit, jak se liší subjektivně hodnocená kvalita života lidí na základě jednotlivých faktorů v jednotlivých zemích Evropy. Zaměřila jsem se zejména na rozdíly na základě rodinného stavu, věku, pohlaví, zdraví a země respondenta.
Abstract in different language: This thesis focuses on socio-economic differences in quality of life. I consider this issue important as the concept of quality of life is still a very topical issue due to its difficulty to grasp and also serves as an effective tool for evaluating human society. Specifically, I have conducted a quantitative analysis of secondary data from the 2018 European Social Survey. The aim of my work is to investigate how people's subjectively assessed quality of life differs based on different factors across European countries. In particular, I focused on differences based on the respondent's marital status, age, gender, health and country.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KSS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Tumpachova.pdfPlný text práce1,56 MBAdobe PDFView/Open
TumpachovaDP-posudek-vedouciho-prace.pdfPosudek vedoucího práce180,92 kBAdobe PDFView/Open
Kalvas_DP_op_Tumpachova.pdfPosudek oponenta práce279,1 kBAdobe PDFView/Open
TUMPACHOVA.PDFPrůběh obhajoby práce59,61 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/52491

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.