Title: Pracovní podmínky mladistvých
Other Titles: Working conditions of minors
Authors: Roubal, Daniel
Advisor: Dittrich Neklová Markéta, JUDr. Ph.D.
Referee: Kostadinovová Ilona, Bc. et Mgr.
Issue Date: 2023
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/52692
Keywords: mladiství;děti;zaměstnanec;zaměstnavatel;práce;pracovní podmínky
Keywords in different language: minors;children;employee;employer;work;working conditions
Abstract: Bakalářská práce se věnuje historii a současnosti právní úpravy týkající se pracovních podmínek mladých lidí. V jednotlivých kapitolách je postupně rozebrána mezinárodní a vnitrostátní právní úprava, odchylky v pracovních podmínkách dětí a mladistvých a srovnání české a slovenské právní úpravy.
Abstract in different language: The bachelor's thesis is devoted to the history and current legislation regarding the working conditions of young people. In individual chapters, international and national legislation, deviations in the working conditions of children and young people and a comparison of Czech and Slovak legislation are discussed.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace - Roubal Daniel.pdfPlný text práce808,23 kBAdobe PDFView/Open
Roubal-1.pdfPosudek vedoucího práce877,84 kBAdobe PDFView/Open
Roubal-2.pdfPosudek oponenta práce410,1 kBAdobe PDFView/Open
Roubal Daniel.pdfPrůběh obhajoby práce273,36 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/52692

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.