Title: Perspektivní elektronické součástky
Authors: Šíma, Karel
Referee: Kolská Zdeňka, Prof. Ing. Ph.D.
Urbánek Jan, Doc. Ing. CSc.
Issue Date: 2023
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: disertační práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/52785
Keywords: chytré obaly;senzor;uhlíkové nanotrubice;relativní vlhkost;ftalocyanin.
Keywords in different language: smart packaging;sensor;carbon nanotubes;relative humidity;phthalocyanine.
Abstract: Tato práce se zaměřuje na vývoj senzorového elementu relativní vlhkosti na bázi uhlíkových alotropů pro využití v oblasti logistiky, konkrétně v oblasti chytrých obalových materiálů. Výsledkem práce je senzorový element relativní vlhkosti založený na bázi uhlíkových nanotrubic, které byly modifikované niklovým ftalocyaninem s funkčními skupinami SO3Na. Vyvinutý senzorový element je realizovatelný tiskovými technologiemi. Senzor má relativní změnu odporu 180 % na rozsahu relativní vlhkosti 20 % až 80 %. Dále byl tento senzor integrován do vyvinutého hybridního tištěného senzorického štítku.
Abstract in different language: This work is focused on the development of a relative humidity sensor element based on carbon allotropes for use in logistics, especially in the field of smart packaging materials. The result of the work is the relative humidity sensor element based on carbon nanotubes that have been modified with nickel phthalocyanine with SO3Na functional groups. The developed sensor can be fabricated by printing technologies. This sensor has a relative resistance change of 180 % over a relative humidity range of 20 % - 80 %. Furthermore, this sensor was integrated into the developed hybrid printed sensor label.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Disertační práce / Dissertations (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
sima_disertace.pdfPlný text práce3,87 MBAdobe PDFView/Open
sima_opon.pdfPosudek oponenta práce1,66 MBAdobe PDFView/Open
sima_publ.pdfPosudek vedoucího práce885,52 kBAdobe PDFView/Open
sima_zapis.pdfPrůběh obhajoby práce562,78 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/52785

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.