Title: Drogová závislost u dětí a mladistvých.
Other Titles: Drug addiction in children and adolescents.
Authors: Šebová, Natálie
Advisor: Hirt Tomáš, Mgr. Ph.D.
Referee: Dirga Lukáš, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2023
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/52886
Keywords: drogy;drogová závislost;psychotropní látky;užívání
Keywords in different language: drugs;drug addiction;psychotropic substances;drug usage
Abstract: Bakalářská práce pojednává o drogové problematice u dětí a mladistvých, a zjišťuje odpověď na otázku, jakým způsobem ovlivňuje drogová závislost dětí a mladistvých jejich život a rodinné vztahy. Autorka předává čtenářům, v rámci teoretického ukotvení drogové problematiky, informace o příčinách závislosti, druzích a fázích závislosti, popisuje vybrané druhy psyhotropních látek, které jsou nejúžívanějšími mezi dětmi a mladistvými. Nedílnou součástí je i představení konceptu "Harm reduction", nebo kontext bio-psycho-socio-spirituálního modelu drogové závislosti. V rámci výzkumu drogové problematiky u dětí a mladistvých, byla použita metoda polo-strukturovaného rozhovoru, který byl realizován s několika informanty, s cílem odpovědět na otázku, v jaké míře ovlivňuje drogová závislost životy těchto jedinců, a konkrétně vztahy v rámci rodiny. Dále bylo zkoumáno i to, jakým způsobem cílová skupina navazuje sociální vztahy, nebo jaké cíle si drogově závislí nastavují ve vzdělání.
Abstract in different language: The bachelor thesis deals with a problematic of using drugs by children and adolescents. One of the main aims is to describe how drug addiction affects their lives and family relationships. Theoretical part of thesis aims to give readers informations about the causes of addiction, types and stages of addiction and also describes selected types of psychotrophic substances that are most used by children and adolescents. There is also an explanation of the "Harm reduction" concept. This concept is used to express the connection between the bio-psycho-socio-spiritual model and drug addiction. As part of the research on drug issues among children and adolescents I used semi-structured interview. Interview has been made with several respondents. My primary goal was to find out how drug addiction affects their lives and relationship with the family. My attention was also given to find out how the target group establishes social relationships or what are their aims in the terms of education.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BAKALARSKA PRACE NATALIE SEBOVA.pdfPlný text práce845,3 kBAdobe PDFView/Open
BP_Sebova_posudek vedouciho_konzultanta_Hirt.pdfPosudek vedoucího práce46,38 kBAdobe PDFView/Open
Sebova_BP_posudek oponenta prace.pdfPosudek oponenta práce210,75 kBAdobe PDFView/Open
SEBOVA.PDFPrůběh obhajoby práce52,45 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/52886

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.