Title: Rozsáhlé informační systémy - standardizace metadat
Other Titles: Large-scale Information Systems - Metadata Standardisation
Authors: Včelák, Petr
Issue Date: 2021
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: disertační práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/52940
Keywords: informační systém;medicínský výzkum;metadata;ontologie;propojená data
Keywords in different language: information system;medical research;metadata;ontology;linked data
Abstract: Disertační práce se zabývá standardizací metadat ve spojení informačních systémů a multidisciplinárního datově orientovaného výzkumu v oblasti medicíny. Standardizace metadat v práci nespočívá pouze ve vhodném, jednoznačném a srozumitelném popisu založeném na ontologiích v jazyce OWL. Součástí je také standardizace procesů, která je realizována prostřednictvím vytvořené výzkumné platformy poskytující jednotné řešení často opakujících se úloh: ochrana osobních údajů, tvorba metadat a ETL, ontologický popis, archivace a manipulace s~daty, ostatní praktické použití dat, metadat a jejich popisu.
Abstract in different language: The dissertation thesis deals with the standardization of metadata in the combination of information systems and multidisciplinary data-oriented medical research. Metadata standardization in the thesis does not only consist of a suitable, unambiguous, and comprehensible description based on ontologies in the OWL language. It also includes the standardization of processes, which is implemented through a research platform providing a unified solution to frequently recurring tasks: personal data protection, metadata creation, ETL, ontological description, data archiving and manipulation, other practical uses of data, metadata, and their description.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Disertační práce / Dissertations (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
disertace.pdfPlný text práce5,2 MBAdobe PDFView/Open
posudky-odp-vcelak.pdfPosudek oponenta práce284,95 kBAdobe PDFView/Open
Protokol_obhajoba_Ing.Vcelak.pdfPrůběh obhajoby práce222,91 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/52940

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.