Title: Josef Beran a Josef Hlouch - dvě vůdčí osobnosti západočeského katolicismu a jejich společné vězení
Other Titles: Josef Beran and Josef Hlouch - two leading figures of West Bohemian Catholicism and their joint internment
Authors: Khás, Petr
Citation: KHÁS, P. Josef Beran a Josef Hlouch - dvě vůdčí osobnosti západočeského katolicismu a jejich společné vězení. Bohemiae Occidentalis Historica, 2021, roč. 7-2021, č. 2, s. 82-109. ISSN: 2336-7547
Issue Date: 2021
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/52990
ISSN: 2336-7547
Keywords: Josef Beran;Josef Hlouch;katolická církev;političtí vězni;Československo;Diecéze českobudějovická;církevní dějiny
Keywords in different language: Josef Beran;Josef Hlouch;Catholic Church;political prisoners;Czechoslovakia;Roman Catholic Diocese of České Budějovice;Church history
Abstract: Tento článek se zaměřuje na dvě vůdčí osobnosti západočeského katolicismu - biskupa Josefa Hloucha a arcibiskupa Josefa Berana. Hlavní část textu je zaměřena na jejich společnou internaci v letech 1952-1963 v tajných vládních objektech v Růžodole, Myštěvsi a Paběnicích.
Abstract in different language: This paper focuses on two leading figures of West Bohemian Catholicism - Bishop Josef Hlouch and Archbishop Josef Beran. The main part of the text is focused on their joint internment in the years 1952-1963 in the secret government buildings of Růžodol, Myštěves and Paběnice.
Rights: © viaCentrum
Appears in Collections:Články / Articles (KHV)
OBDPlease use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/52990

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD