Title: Bernard Spilsbury - patolog, který se proslavil rekonstrukcí
Other Titles: Bernard Spilsbury - a Pathologist who Became Famous for Reconstruction
Authors: Straus, Jiří
Vavera, František
Citation: STRAUS, J. VAVERA, F. Bernard Spilsbury - patolog, který se proslavil rekonstrukcí. Forenzní vědy, právo, kriminalistika, 2023, roč. 8, č. 1, s. 66-76. ISSN: 2533-4387
Issue Date: 2023
Publisher: Vysoká škola finanční a správní
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/53031
ISSN: 2533-4387
Keywords: kriminalistika;patologie;kauzy;Spilsbury, Bernard
Keywords in different language: forensic science;pathology;causes;Spilsbury, Bernard
Abstract: V článku autoři přibližují život významného patologa, jeho přínos pro zavedení kriminalisticko-praktické metody rekonstrukce. Kromě patologie se proslavil zavedením rekonstrukce v soudní síni. V člínku jsou popsány významné kauzy Bernarda Spilsburyho a dále zavedení speciálního kufru pro ohledání mrtvoly. Autoři prezentují i některé kritické pohledy na práci tohoto patologa. V závěru analyzují významný přínos Bernards Spilsburyho pro rozvoj patologie a kriminalistických metod v praxi.
Abstract in different language: In the article, the authors describe the life of an important pathologist, his contribution to the introduction of the criminologically practival method of reconstruction. In addition to pathology, he became famous for introducing reconstruction in the courtroom. The article describes the important cases of Bernard Spilsbury and the introduction of a special case for examining a corpse. The authors also present some critical views on the work of this pathologist. In the conclusion, they analyze Bernard Spilsbury´s significant contributin to the development of pathology and criminological methods in practice.
Rights: © Vysoká škola finanční a správní
Appears in Collections:Články / Articles (KTR)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
forenzni-vedy-2023-1-07.pdf1,22 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/53031

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD