Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorVejvodová Jana, PaedDr. CSc.
dc.contributor.authorBurgerová, Eva
dc.contributor.refereeVaňková Jana, PhDr.
dc.date.accepted2023-6-16
dc.date.accessioned2023-08-02T10:41:50Z-
dc.date.available2020-11-11
dc.date.available2023-08-02T10:41:50Z-
dc.date.issued2023
dc.date.submitted2023-3-31
dc.identifier90467
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/53083-
dc.description.abstractDiplomová práce je rozdělena do tří základních kapitol, těmi jsou teoretická část, praktická část a soubor aktivit tvůrčího psaní. Jejím cílem je ověřit didaktickou účinnost metod tvůrčího psaní v hodinách českého jazyka na středních odborných školách. Teoretická část se soustřeďuje na cíle slohové výchovy a tvůrčího psaní, které vzájemně porovnává. Dále se věnuje třem základním dimenzím tvůrčího psaní, kterými jsou rozvoj schopnosti psát, rozvoj specifických textových dovedností a seberozvoj. Podstatou praktické části je výzkum, který proběhl na základě metody náhodně generovaných nápadů pomocí nástroje Povídkář od Reného Nekudy a konal se na třech středních odborných školách v Jižních Čechách. Poslední částí je soubor aktivit tvůrčího psaní, který nabízí kompilaci zajímavých metod jako inspiraci do slohové výchovy.cs
dc.format86 s. (120 305 znaků) + IV
dc.language.isocs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plzni
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení
dc.subjecttvůrčí psanícs
dc.subjectkreativní psanícs
dc.subjectcíle tvůrčího psanícs
dc.subjectslohová výchovacs
dc.subjectcíle slohové výchovycs
dc.subjectstřední odborná školacs
dc.subjectmetody tvůrčího psanícs
dc.subjecttechniky tvůrčího psanícs
dc.subjectzákladní dimenze tvůrčího psanícs
dc.subjectrozvoj schopnosti psátcs
dc.subjectrozvoj specifických textových dovednostícs
dc.subjectseberozvojcs
dc.subjectstimulace ke psanícs
dc.subjectblokády při psanícs
dc.titleTvůrčí psaní v hodinách komunikační a slohové výchovy na střední odborné školecs
dc.title.alternativeCreative writing in lessons of communication and stylistic education at a secondary vocational schoolen
dc.typediplomová práce
dc.thesis.degree-nameMgr.
dc.thesis.degree-levelNavazující
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogická
dc.thesis.degree-programUčitelství českého jazyka pro střední školy
dc.description.resultObhájeno
dc.description.abstract-translatedThis diploma thesis is divided into three main parts, the theoretical part, the practical part and the creative writing activities. The goal of this diploma thesis is to prove the effectiveness of didactic methods used by the teachers of the Czech language in Czech secondary vocational schools. The theoretical part focuses on the goals of composition lessons as well as creative writing. These two disciplines are then compared. The diploma work also further specifies three dimensions of creative writing, which are the development of the ability to write, the development of the ability to execute editing of a text and self-development. The basis for the practicum is research, which was done by the tool "Povídkář" ("A Storyteller") by René Nekuda, which works with randomly generated ideas. The research was executed at three secondary vocational schools in the region of South Bohemia. The last part is a compilation of activities that could help the students to develop their creative writing skills and can be used as an inspiration for teachers to be used in lessons.en
dc.subject.translatedcreative writingen
dc.subject.translatedgoals of creative writingen
dc.subject.translatedstyle educationen
dc.subject.translatedgoals of style educationen
dc.subject.translatedsecondary vocational schoolen
dc.subject.translatedmethods of creative writingen
dc.subject.translatedtechniques of creative writingen
dc.subject.translatedbasic dimensions of creative writingen
dc.subject.translateddevelopment of writing skillsen
dc.subject.translateddevelopment of specific text skillsen
dc.subject.translatedself developmenten
dc.subject.translatedstimulation for writingen
dc.subject.translatedwriting blocksen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KČJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Burgerova Eva - Diplomova prace.pdfPlný text práce2,18 MBAdobe PDFView/Open
2023_burgerova_vejvodova.pdfPosudek vedoucího práce216,71 kBAdobe PDFView/Open
2023_burgerova_vankova.pdfPosudek oponenta práce478,35 kBAdobe PDFView/Open
2023_burgerova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce81,74 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/53083

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.