Title: Pohádky a pověsti z Klatovska a jejich využití na 1. stupni základních škol v regionu
Other Titles: Fairy tales and legends from the Klatovy region and their use at the 1st grade of primary school in the region
Authors: Holá, Terezie
Advisor: Franta David, PhDr. Mgr. Ph.D.
Referee: Novotný Jiří, Mgr.
Issue Date: 2023
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/53087
Keywords: lidová slovesnost;pověsti;pohádky;klatovsko (česko);literatura pro děti a mládež;regionální literatura;projektová výuka
Keywords in different language: folk literature;legends;fairy tales;klatovy region (czechia);children's and juvenile literature;regional literature;project method in teaching
Abstract: Diplomová práce se zabývá pohádkami a pověstmi z Klatovska a jejich využitím na 1. stupni základní školy v regionu. V prvních šesti kapitolách práce jsou vysvětleny pojmy literatura pro děti a mládež, lidová slovesnost, pověst a pohádka, je zde popsána problematika sběru lidových pohádek a pověstí, poslední z těchto kapitol se pak zabývá literárními adaptacemi lidových pohádek a pověstí pro děti a mládež. V sedmé kapitole je vymezena oblast Klatovska a jsou zde nastíněny způsob života a lidová kultura na Klatovsku. Další z kapitol pojednává o literární historii tohoto regionu. Devátá kapitola je přehledem pohádek a pověstí z Klatovska a publikací, ve kterých byly uveřejněny. V poslední kapitole diplomové práce je předložen návrh projektového dne zaměřeného na využití těchto pohádek a pověstí. Jsou zde popsány jednotlivé výukové aktivity, jejich realizace a reflexe celého projektového dne
Abstract in different language: The diploma thesis deals with fairy tales and legends from the Klatovy region and their use at the 1st grade of primary school in the region. The terms literature for children and youth, folk literature, legend and fairy tale are described in the first four chapters. The way the fairy tales were collected is written down in the fifth chapter. Literary adaptations of folk tales and legends for children and youth is dealt with in the sixth chapter. Klatovy region and its culture are defined in the next chapter. The chapter that follows analyses the literary history of the region. Fairy tales and legends from the Klatovy region are examined in the ninth chapter. The project day on the topic of Fairy tales and legends from our region is described in the last chapter of this thesis. This chapter also contains the implementation of this project and the evaluation of its results.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KČJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Hola Terezie.pdfPlný text práce5,5 MBAdobe PDFView/Open
2023_hola_franta.pdfPosudek vedoucího práce459,05 kBAdobe PDFView/Open
2023_hola_novotny.pdfPosudek oponenta práce367,55 kBAdobe PDFView/Open
2023_hola_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce36,46 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/53087

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.