Title: Inteligentní nabíječka pro Formula Student
Other Titles: Smart charger for Formula Student
Authors: Mathauser, Tomáš
Advisor: Košan Tomáš, Ing. Ph.D.
Referee: Jára Martin, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2023
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/53286
Keywords: nabíječka;rezonanční měnič;snižující měnič;trakční baterie;interface;display;can;formula student;e-mobilita
Keywords in different language: charger;resonant converter;step down converter;traction battery;interface;display;can;formula student;e-mobility
Abstract: Diplomová práce se zabývá návrhem a implementací softwaru inteligentní nabíječky pro Formula Student. V první části je popsán hardware nabíječky zahrnující celkovou topologii, parametry a pravidla Formula Student související s nabíječkou. V další části jsou uvedeny požadavky na chování nabíječky, respektive požadavky na software zahrnující návrh a specifikaci běhu programu, návrh a popis regulační smyčky nabíjení, návrh komunikace s baterií a displayem a návrh stavového automatu nabíjení. Následuje část popisující realizaci softwaru, která ukazuje konfiguraci jednotlivých periferií mikrokontroléru a realizaci uživatelského interface. Poslední část popisuje experimenty, pomocí kterých byla ověřena správnost návrhu a implementace všech funkcí nabíječky.
Abstract in different language: The thesis deals with the design and implementation of the intelligent charger software for Formula Student. The first part describes the charger hardware including the overall topology, parameters and Formula Student rules related to the charger. The next section presents the behavioural requirements of the charger, or software requirements, including the design and specification of the program runtime, the design and description of the charging control loop, the design of the battery and display communication, and the design of the charging state machine. This is followed by a section describing the software implementation, showing the configuration of the various microcontroller peripherals and the implementation of the user interface. The last section describes the experiments used to verify the correctness of the design and implementation of all the charger functions.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mathauser_Tomas_Inteligentni_nabijecka_formula_student_DP.pdfPlný text práce5,83 MBAdobe PDFView/Open
PosudekVedoucihoSTAG.pdfPosudek vedoucího práce61,56 kBAdobe PDFView/Open
PosudekOponentaSTAG.pdfPosudek oponenta práce58,12 kBAdobe PDFView/Open
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdfPrůběh obhajoby práce42,99 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/53286

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.