Title: Dějiny malotřídních škol v okresu Domažlice
Other Titles: History of small-class schools in Domažlice district
Authors: Žikešová, Nikola
Advisor: Morávková Naděžda, Doc. PaedDr. Ph.D.
Referee: Východská Helena, PaedDr.
Issue Date: 2023
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/53361
Keywords: malotřdní škola;historie;vzdělání;pedagog;žáci
Keywords in different language: small-class school;history;education;teacher;pupils
Abstract: Tato diplomová práce se zaměřuje na historii malotřídních škol, které se nacházejí v okresu Domažlice. Kromě toho se práce zabývá otázkou pedagogů a tím, jaký by měl učitel na malotřídní škole být, tedy jaké by měl mít kvality. Dále se pak ještě zmiňují na výhody a nevýhody těchto škol a názory, které kolem vzdělávání v malotřídní škole kolují.
Abstract in different language: This thesis focuses on the history of small-class schools located in the district of Domažlice. In addition, the thesis deals with the question of teachers and what qualities a teacher in a small-class school should possess. Furthermore, it also mentions the advantages and disadvantages of these schools and the opinions that circulate around education in small rural schools.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KHI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace- Nikola Zikesova.pdfPlný text práce2,37 MBAdobe PDFView/Open
Zikesova Nikola V.pdfPosudek vedoucího práce116 kBAdobe PDFView/Open
Zikesova Nikola O.pdfPosudek oponenta práce451,67 kBAdobe PDFView/Open
Zikesova Nikola P.pdfPrůběh obhajoby práce48,62 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/53361

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.