Title: Dějiny hradu a města Loket - exkurze a didaktické materiály pro výuku regionálních dějin
Other Titles: History of the castle and the town of Loket - excursion and didactic materials for teaching regional history
Authors: Růžičková, Karolína
Advisor: Fritzová Marie, Mgr. et Mgr. Ph.D.
Referee: Kilián Jan, Doc. PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2023
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/53364
Keywords: exkurze;vlastivěda;loket;metodika;historie;dějiny
Keywords in different language: excursion;homeland history;loket;methodology;history;history
Abstract: Ve své diplomové práci se věnuji zpracování kompletní historie města a hradu Loket. Tyto poznatky aplikuji do metodické příručky pro učitele, která obsahuje detailní návrh exkurze na hrad Loket. Metodika je obohacena o didaktické materiály v podobě pracovních listů pro žáky 4. a 5. třídy. Exkurze je zařazena do výuky regionálních dějin ve vlastivědném učivu.
Abstract in different language: In my diploma thesis I am working on the complete history of the town and the castle of Loket. I apply these findings in a methodological manual for teachers, which contains a detailed proposal for an excursion to Loket Castle. The methodology is enriched with didactic materials in the form of worksheets for pupils of the 4th and 5th grade. The excursion is included in the teaching of regional history in the history curriculum.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KHI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Ruzickova.pdfPlný text práce5,58 MBAdobe PDFView/Open
Ruzickova Karolina V.pdfPosudek vedoucího práce105,26 kBAdobe PDFView/Open
Ruzickova Karolina O.pdfPosudek oponenta práce203,37 kBAdobe PDFView/Open
Ruzickova Karolina P.pdfPrůběh obhajoby práce51,23 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/53364

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.