Title: ELEKTRONICKÉ PORTFOLIO JAKO NÁSTROJ ROZVOJE AUTONOMIE A JAZYKOVÝCH KOMPETENCÍ VYSOKOŠKOLSKÝCH STUDENTŮ VE VÝUCE ODBORNÉHO ANGLICKÉHO JAZYKA
Other Titles: ELECTRONIC PORTFOLIO AS A TOOL FOR AUTONOMY DEVELOPMENT AND LANGUAGE COMPETENCE DEVELOPMENT IN HIGHER EDUCATION STUDENTS OF ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
Authors: Pospíšilová, Linda
Issue Date: 2023
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: disertační práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/53548
Keywords: digitální portfolio;mahara eportfolio;evropské jazykové portfolio;autonomní učení;učební cyklus;hodnocení učení;konstrukční výzkum
Keywords in different language: eportfolio;autonomy;english language;learning cycle;learning goals;assessment;design-based research
Abstract: Cílem této práce je rozvoj autonomie při zdokonalování jazykových kompetencí vysokoškolských studentů, a to s podporou online nástroje ePortfolio Mahara. Pro splnění tohoto cíle byl navržen, pilotován, a dále zkoumán učební cyklus vycházející z rozsáhlého teoretického výzkumu oblastí autonomie, jazykového vzdělávání a souvisejících typů hodnocení. V teoretické části si práce klade za cíl definovat pojmy digitální portfolio, Mahara ePortfolio, Evropské jazykové portfolio, autonomní učení, formální, neformální a informální vzdělávání, hodnocení a jejich vzájemný vztah na pozadí analýzy počátků, vývoje a současného stavu výzkumů v této oblasti u nás i v zahraničí. Výzkumná část se pak zaměřuje na ověření učebního cyklu a na jeho aplikaci ve vysokoškolské pedagogické praxi s důrazem na roli principů autonomního učení a roli ePortfolia při rozvoji jazykových kompetencí.
Abstract in different language: The thesis deals with the development of autonomous learning in the field of language competence in university students using the ePortfolio Mahara tool. To achieve this goal, a Learning Cycle was designed, piloted and further researched based on an extensive literature review covering areas of learner autonomy, language teaching and learning and associated assessment methods. The theoretical part defines the key concepts, such as digital portfolio, Mahara ePortfolio, European Language Portfolio, autonomous learning, formal, nonformal, and informal education, learning assessment, and their mutual relations with focus on the state-of-the-art research outcomes abroad and in the Czech Republic. The research focuses on verification of the Learning Cycle design and its application in teaching and learning processes at university. The accent is put on the principles of autonomous learning and the role of ePortfolio in development of language competence.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Disertační práce / Dissertations (KVD)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pospisilova_disertacni prace_2023.pdfPlný text práce4,19 MBAdobe PDFView/Open
Pospisilova_oponent_Poulova.pdfPosudek vedoucího práce3,82 MBAdobe PDFView/Open
Pospisilova_oponent_Zounek.pdfPosudek oponenta práce108,4 kBAdobe PDFView/Open
Pospisilova-protokol.pdfPrůběh obhajoby práce424,06 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/53548

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.