Title: Úloha hudby v reklamě
Other Titles: The role of music in advertising
Authors: Švec, Michal
Advisor: Slavíková Marie, Doc. PaedDr. CSc.
Referee: Vičar Jan, Prof. PhDr. MgA. CSc.
Issue Date: 2023
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/53555
Keywords: emoce v hudbě;emoce v reklamě;emoční reakce;hudba v reklamě;marketingová komunikace;reklama
Keywords in different language: advertisement;emotions in an advertisement;emotions in music;emotional reactions;marketing communication;music in an advertisement
Abstract: Tato bakalářská práce pojednává o důležitosti hudby reklamního typu v reklamě. Cílem této práce je objasnění emoční reakce respondentů na reklamní hudbu. Práce postupně popisuje možnosti uplatnění hudby tohoto typu, její náležitosti a funkce. Následně se věnuje problematice emocí v hudbě. Těžištěm celé této práce je výzkum emocionálních reakcí posluchačů různého věku a pohlaví na rozdílné typy reklamní hudby.
Abstract in different language: This bachelor's thesis discusses the importance of music in advertisements. This work aims to clarify respondents' emotional responses to this advertisement type of music. The work gradually describes the possibilities of applying this type of music, its requirements, and its functions. Subsequently, it addresses the issue of emotions in music. The focus of this work is the research of emotional reactions of listeners of different ages and genders to different types of advertising music.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHK)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Svec.pdfPlný text práce2,34 MBAdobe PDFView/Open
SVEC_BP_vedouci_Sla_2023.pdfPosudek vedoucího práce138,72 kBAdobe PDFView/Open
Svec_BP_oponent_Vi_2023.pdfPosudek oponenta práce118,01 kBAdobe PDFView/Open
Obhajoby Svec.pdfPrůběh obhajoby práce42,43 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/53555

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.