Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorAschenbrenner Vít, Doc. Mgr. Ph.D.
dc.contributor.authorTrávníčková, Markéta
dc.contributor.refereeKodejška Miloš, Doc. PaedDr. CSc.
dc.date.accepted2023-6-12
dc.date.accessioned2023-08-02T10:45:41Z-
dc.date.available2022-6-30
dc.date.available2023-08-02T10:45:41Z-
dc.date.issued2023
dc.date.submitted2023-5-2
dc.identifier94615
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/53558-
dc.description.abstractHaydnovy hudební slavnosti jsou upomínkou skoro zapomenutého pobytu jednoho z největších hudebníků své doby v Dolní Lukavici - Josepha Haydna. Jedná se o mezinárodní festival, jež je velmi významnou kulturní událostí pro celý Plzeňský kraj, hostí spoustu zahraničních, ale i domácích interpretů, kteří prezentují nejen Haydnovu hudbu, ale i hudbu Haydnových současníků, a celkově interpretů, jež mají významnější podíl na tvorbě evropského klasicismu. Práce je zaměřená na Josepha Haydna, jeho dětství, mládí a cestu do Dolní Lukavice, je zde představena stručná historie Dolní Lukavice a dolnolukavického zámku. Hlavním bodem jsou Haydnovy hudební slavnosti, konkrétně okolnosti a osobnosti, které stojí za jejich vznikem, a významným místům Plzeňského kraje, kam za klasickou hudbou mohli návštěvníci v průběhu let zavítat. Dále je zde zaznamenána dramaturgie a záměry pořadatelů, nejen v minulých letech, ale i v budoucích. A v poslední řadě obsahuje celkový vývoj slavností. Nalezneme zde konkrétní výčet jednotlivých ročníků, co se během nich oslavovalo, jaká úskalí pořadatelé překonávali, a také ročníkové charakteristiky, sponzory, či hvězdné interprety.cs
dc.format158
dc.language.isocs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plzni
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení
dc.subjecthaydnovy hudební slavnostics
dc.subjectfestival staré hudbycs
dc.subjectdolní lukavicecs
dc.subjectjoseph haydncs
dc.subjectorganizace festivalucs
dc.subjectskladatelská výročícs
dc.subjectklasická hudbacs
dc.subjectčeský klasicismuscs
dc.titleHaydnovy hudební slavnosti - čtvrtstoletí provozování staré hudby na jihozápadě Čechcs
dc.title.alternativeHaydn's music festival - a quarter-century operation of old music in south-west Bohemiaen
dc.typebakalářská práce
dc.thesis.degree-nameBc.
dc.thesis.degree-levelBakalářský
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogická
dc.thesis.degree-programHudba se zaměřením na vzdělávání
dc.description.resultObhájeno
dc.description.abstract-translatedHaydn's Music Festival is a reminder of the nearly forgotten stay of one of the greatest musicians of his time in Dolní Lukavice - Joseph Haydn. It is an international festival that is a very significant cultural event for the entire Pilsen region. It hosts many foreign as well as domestic interpreters who present not only Haydn's music but also the music of Haydn's contemporaries and overall interpreters who have a significant share in the creation of European classicism. The work is focused on Joseph Haydn, his childhood, youth, and journey to Dolní Lukavice. A brief history of Dolní Lukavice and the Dolní Lukavice Chateau is presented here. The main point is Haydn's Music Festival, specifically the circumstances and personalities behind its creation, and the significant places in the Pilsen region where visitors could go for classical music over the years. Further, the work records the programming and intentions of the organizers, not only in past years but also in the future. Lastly, it includes the overall development of the festival. It provides a specific list of individual years, what was celebrated during each year, what difficulties the organizers overcame, as well as characteristics of each year, sponsors, or star performers.en
dc.subject.translatedhaydn´s music festivalen
dc.subject.translatedfestival of early musicen
dc.subject.translateddolni lukaviceen
dc.subject.translatedjoseph haydnen
dc.subject.translatedfestival organizationen
dc.subject.translatedanniversaries of composersen
dc.subject.translatedclassic musicen
dc.subject.translatedczech classicismen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHK)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Haydnovy hudebni slavnosti - BP.pdfPlný text práce4,82 MBAdobe PDFView/Open
Travnickova_BP_vedouci_ VA_23.pdfPosudek vedoucího práce150,01 kBAdobe PDFView/Open
Travnickova_BP_oponent_Ko.pdfPosudek oponenta práce204,71 kBAdobe PDFView/Open
obhajoby Travni.pdfPrůběh obhajoby práce49,49 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/53558

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.