Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorSlavíková Marie, Doc. PaedDr. CSc.
dc.contributor.authorVognarová, Adéla
dc.contributor.refereeGvozdevskaia Galina, Kandid.pedagogických věd
dc.date.accepted2023-6-12
dc.date.accessioned2023-08-02T10:45:46Z-
dc.date.available2021-12-10
dc.date.available2023-08-02T10:45:46Z-
dc.date.issued2023
dc.date.submitted2023-5-2
dc.identifier90647
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/53566-
dc.description.abstractDiplomová práce Lidová píseň a její uplatnění v hudební výchově na 1. stupni základní školy se v první části věnuje předmětu hudební výchova, jeho pojetím, jeho cíli a rolí lidové písně v hudební výchově. Dále se zabývá lidovou písní jako takovou - jejímu historickému vývoji, druhy lidových písní, etnografickým dělením, sběratelstvím lidových písní, jejím uplatněním v hudební výchově na 1. stupni ZŠ a problémy práce s lidovou písní na 1. stupni ZŠ. Druhá část práce je zaměřena na průzkum vztahu žáků 1. stupně základní školy Volyně k lidové písni a na práci učitelů hudební výchovy s lidovou písní.cs
dc.format64 s., III, (94 555 znaků)
dc.language.isocs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plzni
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení
dc.subjectzákladní školacs
dc.subjectprůzkumcs
dc.subjectdotazníkcs
dc.subjectlidová píseňcs
dc.subjecthudební výchovacs
dc.subjecttradicecs
dc.titleLidová píseň a její uplatnění v hudební výchově na 1. stupni základní školycs
dc.title.alternativeFolk song and its application in music education at the 1st grade of primary schoolen
dc.typediplomová práce
dc.thesis.degree-nameMgr.
dc.thesis.degree-levelMagisterský
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogická
dc.thesis.degree-programUčitelství pro základní školy
dc.description.resultObhájeno
dc.description.abstract-translatedThe diploma thesis Folk Song and Its Application in Music Education at Primary School focuses on the subject of music education in its first section, discussing its conception, goals, and the role of folk song in music education. It also delves into folk song itself, its historical development, types of folk songs, ethnographic classification, the collection of folk songs, its application in music education at the primary school level, and issues surrounding working with folk songs at the primary school level. The second part of the thesis is focused on exploring the relationship between first-grade students at Volyně Elementary School and folk songs, as well as the work of music teachers with folk songs.en
dc.subject.translatedelementary schoolen
dc.subject.translatedsurveyen
dc.subject.translatedquestionnaireen
dc.subject.translatedfolk songen
dc.subject.translatedmusic educationen
dc.subject.translatedtraditionen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KHK)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace_Adela Vognarova.pdfPlný text práce1,73 MBAdobe PDFView/Open
VOGNAROVA_DP_vedouci_Sla_2023.pdfPosudek vedoucího práce124,34 kBAdobe PDFView/Open
Vognarova_DP_oponent_Gv.pdfPosudek oponenta práce118,29 kBAdobe PDFView/Open
Obhajoby Vognarova.pdfPrůběh obhajoby práce46,13 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/53566

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.