Title: Algoritmy pro korekci termografického obrazu
Other Titles: Algorithms for thermographic image correction
Authors: Teplý, Bohdan
Advisor: Mautner Pavel, Ing. Ph.D.
Referee: Nový Pavel, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2023
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/53761
Keywords: termogram;irndt;labir;ir kamera;fourierova transformace;zpracování termografického obrazu;filtrování termografického snímku;nerovnoměrná expozice
Keywords in different language: thermogram;irndt;labir;ir camera;fourier transform;thermal image processing;thermal image filtering;non-uniform exposure
Abstract: Termografické snímky získané snímáním objektu IR kamerou mohou trpět nerovnoměrnou expozicí či obsahovat rušivou mřížku. Tyto nedokonalosti ztěžují nalezení indikací nebo mohou vést k nesprávnému určení defektů. Práce zhodnocuje dostupné algoritmy a metody, jak eliminovat nerovnoměrné expozici a jak odstranit rušivou mřížku. Následně je uveden popis a princip implementovaných filtrů, které se zabývají kompenzací nerovnoměrné expozice a odstraňují mřížku z termografického obrazu. Použitím těchto filtrů je výsledný snímek kvalitnější a pro operátora jsou indikace lépe viditelné. Funkčnost implementovaných algoritmů je zobrazena na sérii snímků.
Abstract in different language: Thermographic images obtained by scanning an object with an IR camera may suffer from uneven exposure or contain a distorting grid. These imperfections make it difficult to find indications or may lead to incorrect identification of defects. This paper evaluates available algorithms and methods to eliminate uneven exposure and to remove the interference grid. Subsequently, a description and principle of implemented filters that deal with compensation of uneven exposure and grid pattern removal from thermographic images are provided. By using these filters, the resulting image quality is improved and the indications are more visible to the operator. The functionality of the implemented algorithms is shown in a series of images.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
A20B0253P_thesis.pdfPlný text práce18,25 MBAdobe PDFView/Open
A20B0253P_Hodnoceni.pdfPosudek vedoucího práce165,36 kBAdobe PDFView/Open
A20B0253P_Posudek.pdfPosudek oponenta práce195,02 kBAdobe PDFView/Open
A20B0253P_Obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce38,35 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/53761

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.