Title: Filtry ve zpracování medicínských obrazových dat
Other Titles: Filters in medical image data processing
Authors: Ocelíková, Petra
Advisor: Kryl Martin, Ing.
Referee: Klečková Jana, Doc. Dr. Ing.
Issue Date: 2023
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/53768
Keywords: zpracování obrazu;medicínská data;obrazové filtry;segmentace;simpleitk
Keywords in different language: image processing;medical data;image filters;segmentation;simpleitk
Abstract: Cílem této práce je seznámit se s digitálními obrazovými filtry a jejich uplatněním při zpracování CT snímků. Nejprve je stručně představen obecný postup při zpracování medicínských obrazových dat. Poté jsou popsány jednotlivé metody jejich pořízení. Dalším tématem jsou pak samotné obrazové filtry, které jsou využívané při předzpracování a segmentaci medicínských obrazových dat. V praktické části je navržen a implementován vlastní nástroj pro dávkové zpracování sady medicínských snímků využívající knihovnu SimpleITK.
Abstract in different language: The aim of this thesis is to become familiar with digital image filters and their application in the processing of CT scans. Firstly, operations of medical image processing are briefly introduced. Then, individual methods of medical image acquisition are described. The next topic is the actual image filters used in preprocessing and segmentation of medical images. In the practical part, a tool for batch processing of medical image sets is designed and implemented using the SimpleITK library.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bakalarska_prace.pdfPlný text práce4,29 MBAdobe PDFView/Open
A20B0550P_Hodnoceni.pdfPosudek vedoucího práce410,62 kBAdobe PDFView/Open
A20B0550P_Posudek.pdfPosudek oponenta práce113,38 kBAdobe PDFView/Open
A20B0550P_Obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce68,56 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/53768

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.