Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorLipka Richard, Ing. Ph.D.
dc.contributor.authorBuňata, Jiří
dc.contributor.refereePotužák Tomáš, Ing. Ph.D.
dc.date.accepted2023-6-13
dc.date.accessioned2023-08-02T10:47:38Z-
dc.date.available2022-8-30
dc.date.available2023-08-02T10:47:38Z-
dc.date.issued2023
dc.date.submitted2023-5-4
dc.identifier93807
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/53771-
dc.description.abstractCílem této bakalářské práce je vyvinout vizualizační komponentu pro data z částicových detektorů. Hlavním požadavkem na komponentu je zpracování a vizualizace takových dat pomocí zvolené metody zaměřené na zobrazování dat v čase. Vzhledem k experimentální povaze práce jsou implementovány dvě vizualizační metody, které jsou v závěru práce porovnány a je vyhodno- cen jejich přínos. Obě metody jsou implementovány jako programové kompo- nenty, které lze připojit do jiných projektů a aplikací sloužících k vizualizaci dat z částicových detektorů. Největší přínos práce spočívá ve vytvoření nových způsobů vizualizace dat z částicových detektorů s možností analyzovat jejich vývoj v čase.cs
dc.format101 stran
dc.language.isocs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plzni
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení
dc.subjectpočítačová grafikacs
dc.subjectčásticové detektorycs
dc.subjectvizualizace datcs
dc.titlePrototyp komponenty pro vizualizaci dat z částicových detektorůcs
dc.title.alternativePrototype of particle detector data visualization componenten
dc.typebakalářská práce
dc.thesis.degree-nameBc.
dc.thesis.degree-levelBakalářský
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta aplikovaných věd
dc.thesis.degree-programInženýrská informatika
dc.description.resultObhájeno
dc.description.abstract-translatedThe goal of this bachelor thesis is to develop a component for visualization of particle detector data. The main requirement for this component is to process this data and visualize them by using visualization method focused on rendering data in time. For experimental purposes, two visualization methods are implemented and are compared in the conclusion of the work and their gain is evaluated. These components can be used in other projects and applications for the purpose of real time data visualization. The greatest contribution of the work lies in the creation of new ways of visualization of particle detector data with possibility to analyse their development in time.en
dc.subject.translatedcomputer graphicsen
dc.subject.translatedparticle detectorsen
dc.subject.translateddata visualuzationen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Text bakalarske prace.pdfPlný text práce5,46 MBAdobe PDFView/Open
A21B0603P_Posudek.pdfPosudek oponenta práce49,27 kBAdobe PDFView/Open
A21B0603P_Hodnoceni.pdfPosudek vedoucího práce103,14 kBAdobe PDFView/Open
A21B0603P_Obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce66,1 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/53771

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.