Title: Stavební a finanční analýza konstrukčních systémů obytných budov
Authors: Zelenka, Petr
Advisor: Vejvara Luděk, Ing. Ph.D.
Referee: Šalom Filip, Ing.
Issue Date: 2023
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/53791
Keywords: obytné budovy;konstrukční systémy;finanční analýza;železobeton;monolitická konstrukce;prefabrikovaná konstrukce;prefamonolitická konstrukce;zděné konstrukce
Keywords in different language: residential buildings;structural systems;financial analysis;reinforced concrete;monolithic construction;prefabricated construction;precast monolithic construction;masonry construction
Abstract: Diplomová práce se zaměřuje na studium konstrukčních systémů obytných budov. V teoretické části jsou analyzovány různé konstrukční systémy, včetně jejich výhod a omezení. Praktická část práce se zaměřuje na provedení výpočtů pro vybrané konstrukční systémy s cílem porovnat jejich finanční náročnost. Výsledky těchto výpočtů poskytují užitečné informace pro odbornou veřejnost při rozhodování o vhodném konstrukčním systému pro obytné budovy.
Abstract in different language: The thesis focuses on the study of structural systems in residential buildings. The theoretical part, various structural systems are analyzed, including their advantages and limitations. The practical part of the thesis involves conducting calculations for selected structural systems in order to compare their financial requirements. The results of these calculations provide valuable information for the professional community when deciding on an appropriate structural system for residential buildings.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KME)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Zelenka_Petr.pdfPlný text práce30,11 MBAdobe PDFView/Open
Posudek dipl. 2023_Zelenka.docPosudek vedoucího práce39 kBMicrosoft WordView/Open
2023_Bc. Petr Zelenka.pdfPosudek oponenta práce708,81 kBAdobe PDFView/Open
Zelenka_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce202,57 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/53791

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.