Title: Proč vyjít z řady a uzavřít dědickou smlouvu?
Other Titles: Why go out of line and conclude an inheritance contract?
Authors: Plch, Martin
Citation: PLCH, M. Proč vyjít z řady a uzavřít dědickou smlouvu?. Všehrd, 2023, roč. Neuveden, č. 27.7.2023, s. nestránkováno. ISSN: 1801-3678
Issue Date: 2023
Publisher: Spolek českých právníků Všehrd
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/53895
ISSN: 1801-3678
Keywords: dědictví;dědická smlouva;závěť;dědic
Keywords in different language: inheritance;inheritance contract;will;heir
Abstract: Článek popisuje jeden z dědických titulů, který je však v praxi téměř nevyužívaný, a to dědickou smlouvu. Účelem článku je ve stručnosti popsat základní charakteristiky tohoto dědického titulu, jeho výhody a nevýhody a na základě nich zodpovědět otázku, zda je tento dědický titul skutečně tak nepraktický, jak vyplývá z dosavadní praxe.
Abstract in different language: The article describes one of the inheritance titles, which is almost unused in practice, namely the contract of inheritance. The purpose of the article is to briefly describe the basic characteristics of this inheritance title, its advantages and disadvantages, and on the basis of them to answer the question whether this inheritance title is really as impractical as it appears from the current practice.
Rights: © Spolek českých právníků Všehrd
Appears in Collections:Články / Articles (KOP)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Plch-Proč vyjít z řady a uzavřít dědickou smlouvu - Všehrd.pdf310,91 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/53895

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD