Title: "Krajské volby v Plzeňském kraji v letech 2000-2020"
Other Titles: "Regional elections in the Pilsen Region in the years 2000-2020."
Authors: Vítovcová, Klára
Advisor: Valeš Lukáš, Doc. PhDr. Ph.D.
Referee: Matula Miloš, JUDr. CSc.
Issue Date: 2023
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/53918
Keywords: kraj;krajské volby;plzeňský kraj;malé obce;volební výsledky;2000-2020
Keywords in different language: region;regional election;pilsen region;small municipalities;election results;2000-2020
Abstract: Cílem této práce je nastínit vývoj krajských voleb v Plzeňském kraji v letech 2000-2020 a především se zaměřuje na kraj, volby a problematiku malých měst. Práce se věnuje jak obecným pojmům, tak jednotlivým výsledkům z uvedeného časového období na území Plzeňského kraje. Součástí práce je také sociologický výzkum zabývající se vlivem krajských voleb na malé obce do 500 obyvatel a jejich spolupráce s krajem.
Abstract in different language: The aim of this thesis is to outline the development of regional elections in the Pilsen Region in the period between 2000-2020 and it primarily focuses on the region, elections and issues of small municipalities. The thesis focuses on both general concepts and the results during the specified time period in Pilsen region. Part of the thesis is a sociological research dealing with the influence of regional election on small villages of up to 500 inhabitants and their cooperation with the municipal authorities.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KSR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Krajske volby_Vitovcova.pdfPlný text práce992,93 kBAdobe PDFView/Open
Vitovcova - posudek VP 23.pdfPosudek vedoucího práce405,73 kBAdobe PDFView/Open
Vitovcova - posudek OP 23.pdfPosudek oponenta práce410,9 kBAdobe PDFView/Open
Vitovcova - protokol DPn.pdfPrůběh obhajoby práce258,67 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/53918

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.