Title: Klient pro strukturované zobrazení informací z úložiště komponent
Other Titles: Component repository client enabling structured information display
Authors: Simonov, Yan
Advisor: Brada Přemysl, Doc. Ing. MSc., Ph.D.
Referee: Hotovec Milan, Ing.
Issue Date: 2023
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/53923
Keywords: kvalifikační práce;rest api;http;maven;nuget;pypi
Keywords in different language: bachelor's thesis;rest api;http;maven;nuget;pypi
Abstract: Tato bakalářská práce se zaměřuje na vytvoření webové aplikace pro zobrazování informací o komponentách z úložišť NuGet, Maven a Pypi. Cílem je poskytnout uživatelům rychlý přehled o struktuře úložiště a umožnit prohlížení popisovacích souborů balíčků v přívětivém rozhraní. Důvodem je nedostatek existujících nástrojů pro snadné procházení a agregaci dat z těchto úložišť. Výsledkem je webová aplikace, která umožňuje efektivní práci s úložišti a poskytuje jednoduché prostředí pro prohlížení informací o komponentách.
Abstract in different language: This bachelor's thesis focuses on developing a web application for displaying information about components from NuGet, Maven, and PyPI repositories. The aim is to provide users with a quick overview of the repository structure and enable browsing of description files of packages in a user-friendly interface. The motivation behind this work is the lack of existing tools for easy browsing and aggregation of data from these repositories. The outcome is a web application that facilitates efficient work with repositories and provides a simple interface for viewing component information.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
A21B0006P_text_prace.pdfPlný text práce1,27 MBAdobe PDFView/Open
A21B0006P_Hodnoceni.pdfPosudek vedoucího práce157,7 kBAdobe PDFView/Open
A21B0006P_Posudek.pdfPosudek oponenta práce484,6 kBAdobe PDFView/Open
A21B0006P_Obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce59,74 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/53923

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.