Title: Zhodnocení nástrojů pro tvorbu grafů ve webovém prostředí
Other Titles: Comparison of web-based charting libraries
Authors: Hrušovský, Jakub
Advisor: Kryl Martin, Ing.
Referee: Klečková Jana, Doc. Dr. Ing.
Issue Date: 2023
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/53925
Keywords: javascript;data;vizualizace;d3;vega;google charts;chart.js;grafické úpravy;zkreslování dat;sloupcový graf;csv
Keywords in different language: javascript;data;visualization;d3;vega;google charts;chart.js;graphic editing;data distortion;bar chart;csv
Abstract: Cílem této práce je analyzovat a porovnat populární JavaScriptové knihovny pro vizualizaci grafů. Jako první jsou vysvětleny základní koncepty efektivních vizualizací, za čímž následuje definice množiny funkcionalit, které byly zkoušeny. V praktické části se tato práce zabývá implementací množiny těchto funkcionalit v jednotlivých knihovnách, které následně porovnává.
Abstract in different language: Comparison of web-based charting libraries. The aim of this work is to analyze and compare trending JavaScript libraries for visualization. First, the fundamental theoretical concepts for effective visualization are explained, then the set of selected functionalities has been defined. As part of the practical part, this work implemented selected useful functionalities for customizing the visualization from the previous point and compared each libraries based on them.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Text_prace.pdfPlný text práce4,41 MBAdobe PDFView/Open
A20B0596P_Posudek.pdfPosudek oponenta práce117,31 kBAdobe PDFView/Open
A20B0596P_Hodnoceni.pdfPosudek vedoucího práce417,51 kBAdobe PDFView/Open
A20B0596P_Obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce59,86 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/53925

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.