Title: Návrh aplikační architektury pro publikaci fotografických dat z mobilního mapovacího systému
Authors: Vondráček, Jan
Advisor: Klečková Jana, Doc. Dr. Ing.
Referee: Kryl Martin, Ing.
Issue Date: 2023
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/53928
Keywords: webová aplikace;webová mapová aplikace;informační systém;geografický informační systém;prostorová data;aplikační architektura;fotografická data;mobilní mapování;panorama
Keywords in different language: web application;web map application;information system;geographic information system;spatial data;application architecture;photographic data;mobile mapping;panorama
Abstract: Cílem této práce je návrh architektury řešení aplikace, která bude umožňovat publikaci pořízených fotografických dat z mobilního mapovacího systému pro potřeby společnosti GEOREAL, spol. s r.o. Analytická část se věnuje popisu mobilního mapovacího systému včetně jeho použití v praxi. Dále se tato část věnuje technologiím pro publikaci prostorových dat a trendům ve vývoji webových aplikací, na které navazuje výběr vhodných technologií pro implementaci prototypu aplikace. Realizační část popisuje návrh struktury aplikace, softwarové řešení a následné testování webové aplikace pro publikaci prostorových dat a vyhodnocení dosažených výsledků.
Abstract in different language: The aim of this work is to design the architecture of the application, which will allow the publication of photographic data from a mobile mapping system for the needs of GEOREAL, spol. s r.o. The analytical part deals with the description of the mobile mapping system, including its use in practice. Furthermore, this part deals with technologies for the publication of spatial data and trends in the development of web applications, which is followed by a selection of suitable technologies for the implementation of a prototype application. The implementation part describes the design of the application structure, software solution and subsequent testing of the web application for the publication of spatial data and evaluation of the achieved results.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Jan_Vondracek.pdfPlný text práce11,16 MBAdobe PDFView/Open
A21B0694P_Hodnoceni.pdfPosudek vedoucího práce134,69 kBAdobe PDFView/Open
A21B0694P_Posudek.pdfPosudek oponenta práce444,05 kBAdobe PDFView/Open
A21B0694P_Obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce58,32 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/53928

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.