Title: Kvalita života ve vyšším věku
Other Titles: Quality of life in old age
Authors: Kubová, Linda
Advisor: Kalvas František, PhDr. Mgr. Ph.D.
Referee: Jeřábek Hynek, Prof. PhDr. CSc.
Issue Date: 2023
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/53955
Keywords: kvalita;senior;vyšší věk;stáří;stárnutí;život
Keywords in different language: quality;senior;old age;life;aging;elderly
Abstract: Vzhledem k prodlužující se délce života je důležité zkoumat faktory, které ovlivňují stárnutí a následnou kvalitu života jedinců ve stáří. Cílem bakalářské práce byla kvalita života seniorů ve vybraném prostředí. Tedy zjišťovat, porovnávat a hodnotit rozdíly v kvalitě života seniorů žijících v domovech pro seniory a seniorů žijících ve vlastní domácnosti. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část.
Abstract in different language: Due to the increasing life expectancy, it becomes important to investigate the factors that influence aging and the subsequent quality of life of individuals in old age. The aim of the bachelor thesis was the quality of life of seniors in a selected environment. That is, to find out, compare and evaluate the differences in the quality of life of seniors living in homes for the elderly and seniors living in their own households. The work is divided into a theoretical and a practical part.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Linda Kubova - BK.pdfPlný text práce1,05 MBAdobe PDFView/Open
Kalvas_BP_ved_Kubova_pokus02.pdfPosudek vedoucího práce210,47 kBAdobe PDFView/Open
posudek-oponenta bakalarske-prace-Linda Kubova-zpracoval Hynek Jerabek.pdfPosudek oponenta práce97,95 kBAdobe PDFView/Open
KUBOVA_BP.PDFPrůběh obhajoby práce44,49 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/53955

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.