Title: Analýza plaveckého způsobu kraul a korekce techniky (interaktivní materiál)
Other Titles: Analysis of swimming crawl and correction technique (interactive material)
Authors: Triner, Petr
Advisor: Zeman Radek, Mgr.
Referee: Švátora Karel, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2023
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/54027
Keywords: plavání;technika;kraul;analýza
Keywords in different language: swimming;technique;crawl;analysis
Abstract: Předložená diplomová práce na téma Analýza plavecké způsobu kraul a korekce techniky se zabývá jednou z nejdůležitějších složek závodního plavání, kterým je plavecká technika. Plaveckou techniku je v dnešní době možné analyzovat pomocí složitých a finančně náročných počítačových programů a tím umožnit plavci výkonnostní posun. V České republice však je skupina plaveckých sportů (včetně plavání i na vrcholové úrovni) poměrně finančně opomíjeným sportovním odvětvím. Proto jsem se rozhodl, se na téma analýzy vybrané plavecké techniky zaměřit v předkládané diplomové práci a představit finančně dostupný způsob, jakým lze plaveckou techniku analyzovat a následně i zdokonalovat.
Abstract in different language: The presented diploma thesis on the topic of Analysis of crawling swimming style and correction of technique deals with one of the most important components of competitive swimming, which is swimming technique. Nowadays, it is possible to analyze swimming technique with the help of complex and expensive computer programs and thus enable the swimmer to improve his performance. In the Czech Republic, however, the group of swimming sports (including swimming at the top level) is a relatively financially neglected sports sector. That's why I decided to focus on the topic of analysis of the selected swimming technique in the presented diploma thesis and to present a financially accessible way in which swimming technique can be analyzed and subsequently improved.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace - Petr Triner.pdfPlný text práce410,68 kBAdobe PDFView/Open
OP - Triner.pdfPosudek oponenta práce144,17 kBAdobe PDFView/Open
Triner P.pdfPrůběh obhajoby práce18,45 kBAdobe PDFView/Open
Triner VP.pdfPosudek vedoucího práce67,64 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/54027

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.