Title: Pohyb jako cesta k prožívání vážné hudby
Other Titles: Movement as a way to experience classical music
Authors: Cajthamlová, Lucie
Advisor: Růžičková Veronika, Mgr. et Mgr. Ing. Ph.D.
Referee: Gvozdevskaia Galina, Kandid.pedagogických věd
Issue Date: 2023
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/54114
Keywords: vážná hudba;hudebně pohybové činnosti;předškolní věk;historie vážné hudby
Keywords in different language: classical music;music and movement activities;preschool age;history of classical music
Abstract: Cílem bakalářské práce na téma Pohyb jako cesta k vážné hudbě je vytvořit soubor hudebně pohybových činností, které pomohou přiblížit vážnou hudbu dětem v předškolním věku. Je určen nejen pro učitele mateřských škol, ale i rodiče. V praktické části najdeme deset činností, které jsou vytvořeny k těmto účelům.
Abstract in different language: The aim of the bachelor thesis on Movement as a way to classical music is to create a set of musical movement activities that will help to bring classical music closer to preschool children. It is intended not only for kindergarten teachers but also for parents. In the practical part we find ten activities that are created for these purposes.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHK)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace_Cajthamlova.pdfPlný text práce962,84 kBAdobe PDFView/Open
Cajthamlova BP_vedouci_Ru_2023.pdfPosudek vedoucího práce122,49 kBAdobe PDFView/Open
Cajthamlova_BP_oponent_Gv_2023.pdfPosudek oponenta práce117,61 kBAdobe PDFView/Open
Cajtham.pdfPrůběh obhajoby práce54,04 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/54114

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.