Title: Hlasový rozsah předškolních dětí a rozvoj jejich pěveckých dovedností
Other Titles: The vocal range of preschool children and the development of their singing skills
Authors: Hudecová, Jana
Advisor: Růžičková Veronika, Mgr. et Mgr. Ing. Ph.D.
Referee: Slavíková Marie, Doc. PaedDr. CSc.
Issue Date: 2023
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/54115
Keywords: dítě předškolního věku;hlasový rozsah;pěvecké dovednosti;pěvecké návyky;zpěv;mateřská škola
Keywords in different language: preschool child;vocal range;singing skills;singing habits;singing;kindergarten
Abstract: Tato bakalářská práce se zaměřuje na zjištění hlasového rozsahu a rozvoj pěveckých dovedností dětí ve věku 4 až 7 let. Skládá se z teoretické a praktické části. Teoretická část obsahuje informace ohledně hlasu dítěte předškolního věku, hudebních schopností a dovedností. Praktická část se zabývá výzkumem hlasového rozsahu a rozvojem pěveckých dovedností za pomoci připraveného repertoáru a cvičení. Dále zahrnuje výsledky jednotlivých dětí a tříd. V neposlední řadě obsahuje práce rozdíly mezi třídami. Experiment byl proveden u 36 dětí z vybraných mateřských škol v Plzni.
Abstract in different language: This bachelor thesis focuses on the vocal range and vocal skill development of children aged 4 to 7 years. It consists of theoretical and practical parts. The theoretical part contains information regarding the preschool child's voice, musical abilities and skills. The practical part deals with the research of vocal range and the development of singing skills with the help of prepared repertoire and exercises. It also includes the results of individual children and classes. Finally, the thesis includes differences between classes. The experiment was conducted with 36 children from selected kindergartens in Pilsen.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHK)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bakalarska-prace_Jana Hudecova.pdfPlný text práce2,01 MBAdobe PDFView/Open
Hudecova_BP_vedouci_ Ru_2023.pdfPosudek vedoucího práce194,62 kBAdobe PDFView/Open
Hudecova_BP_oponent_Sla_2023.pdfPosudek oponenta práce157,03 kBAdobe PDFView/Open
Hudec.pdfPrůběh obhajoby práce47,04 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/54115

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.