Title: Rozvoj osobnosti dítěte prostřednictvím hudebních činností v MŠ
Other Titles: Development of a child´s personality through musical activities in kindergarten
Authors: Tonárová, Kateřina
Advisor: Mandysová Daniela, Doc. PaedDr.
Referee: Kodejška Miloš, Doc. PaedDr. CSc.
Issue Date: 2023
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/54116
Keywords: rozvoj osobnosti;hudební vývoj;hudební činnosti
Keywords in different language: personality development;musical development;musical activities
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá rozvojem osobnosti dětí předškolního věku prostřednictvím hudebních činností. Cílem bakalářské práce je poukázat na vztah mezi hudbou a vývojem dítěte a zhodnotit pozitivní účinky hudebních činností vzhledem k osobnostnímu rozvoji. Dále přikládám hudební činnosti, které přispívají k hudebnímu vývoji dítěte.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with the development of the personality of preschool children through musical activities. The aim of the bachelor thesis is to point out the relationship between music and the development of the child, to evaluate the positive effects of musical activities with respect to personal development. I also present musical activities that develop the child's musical development.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHK)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace Tonarova_finalni_2023.pdfPlný text práce2,17 MBAdobe PDFView/Open
TONAROVA_ BP_vedouci_Ma_2023.pdfPosudek vedoucího práce156,68 kBAdobe PDFView/Open
Tonarova_BP_oponent_2023.pdfPosudek oponenta práce179,55 kBAdobe PDFView/Open
Tonar.pdfPrůběh obhajoby práce54,5 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/54116

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.