Title: Proces verzování a modulární Git klient pro vývoj počítačových her
Other Titles: Versioning process and modular Git client for computer games development
Authors: Jirák, Václav
Advisor: Daněk Jakub, Ing.
Referee: Pícha Petr, Ing.
Issue Date: 2023
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/54139
Keywords: vývoj her;systémy správy verzí;git;procesy verzování
Keywords in different language: game development;version control systems;git;versioning processes
Abstract: První část této práce se týká zejména identifikace specifik vývoje her souvisejících s verzováním softwaru. Na základě těchto specifik a analýzy běžných procesů verzování je poté navrhnut jednoduchý proces verzování pro vývoj her. Dále je navrženo a implementováno řešení ve formě nového jazyka pro popis verzovacích procesů a Git klienta, jehož cílem je zjednodušení používání Gitu a používaných procesů verzování.
Abstract in different language: In the first part of this thesis, the specifics of game development related to version control are identified. Based on these specifics and the analysis of common versioning processes, a simple versioning process for game development is then designed. Furthermore, a solution in the form of a new language for describing versioning processes and a Git client is designed and implemented, the goal of which is to simplify the use of Git and any versioning processes.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_A22N0125P.pdfPlný text práce2,34 MBAdobe PDFView/Open
A22N0125Phodnoceni-ved.pdfPosudek vedoucího práce46,5 kBAdobe PDFView/Open
A22N0125Pposudek-op.pdfPosudek oponenta práce483,88 kBAdobe PDFView/Open
A22N0125Pobhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce204,34 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/54139

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.