Title: Mobiliární exekuce v kontextu moderní doby a její dopad na život povinného
Other Titles: Mobile foreclosure in the context of modern times and its impact on the life of the debtor
Authors: Chaloupka, Roman
Advisor: Dvořák Tomáš, Doc. JUDr. Ph.D.
Referee: Wipplingerová Miloslava, JUDr. Ph.D.,LL.A.
Frintová Dita, Doc. JUDr. Ph.D.
Issue Date: 2023
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: disertační práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/54167
Keywords: mobiliární exekuce;povinný;oprávněný;exekuce
Keywords in different language: movable execution;obliged;entitled;execution
Abstract: Dizertační práce pojednává o výkonu mobiliární exekuce v pojetí současnosti a hlavně řeší analýzu jejího dopadu na život povinného.
Abstract in different language: The dissertation deals with the performance of movable execution in the current concept and mainly deals with the analysis of its impact on the debtor's life.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Disertační práce / Dissertations (KPO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Disertacni prace Roman Chaloupka_kveten_FIN_09.05.2023.pdfPlný text práce1,83 MBAdobe PDFView/Open
posudek oponenta 2 - Chaloupka.pdfPosudek oponenta práce144,75 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba Chaloupka.pdfPrůběh obhajoby práce920,74 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/54167

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.