Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorHrdlička Milan, Doc. PhDr. CSc.
dc.contributor.authorMachalová, Rosalie
dc.contributor.refereeMacháčková Dita, Mgr.
dc.date.accepted2023-9-15
dc.date.accessioned2023-09-18T22:11:35Z-
dc.date.available2020-12-4
dc.date.available2023-09-18T22:11:35Z-
dc.date.issued2023
dc.date.submitted2023-6-30
dc.identifier87083
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/54187-
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá současnou výukou českého jazyka ve Vídni, a to jak v univerzitním, tak i v mimouniverzitním prostředí. V dané problematice jsou nejprve přiblíženy stávající formy výuky češtiny v zahraničí a následně je zmapována historie a současnost výuky češtiny ve Vídni. Dílčím cílem práce je provedení terénního výzkumu ve Vídni, klíčovým výzkumným souborem je Institut slavistiky na Vídeňské univerzitě a Školský spolek Komenský. Za pomoci fundované analýzy jsou předloženy komunikační kompetence žáků/studentů v češtině a vybrané potíže při akvizici češtiny. Prostřednictvím metody rozhovoru a dotazníku jsou následně shrnuty současné aspekty výuky češtiny na obou institucích.cs
dc.formatText 109 s., přílohy XXII s.
dc.language.isocs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plzni
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení
dc.subjectčeský jazykcs
dc.subjectvídeňcs
dc.subjectrakouskocs
dc.subjectvýuka českého jazyka v zahraničícs
dc.subjectvídeňská univerzitacs
dc.subjectinstitut slavistiky na vídeňské univerzitěcs
dc.subjectškolský spolek komenskýcs
dc.subjectbilingvismuscs
dc.subjectčeština jako cizí jazykcs
dc.subjectněmecký jazyk.cs
dc.titleSoučasná výuka českého jazyka ve Vídnics
dc.title.alternativeContemporary teaching of Czech in Viennaen
dc.typediplomová práce
dc.thesis.degree-nameMgr.
dc.thesis.degree-levelNavazující
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogická
dc.thesis.degree-programUčitelství českého jazyka pro střední školy
dc.description.resultObhájeno
dc.description.abstract-translatedThe master thesis deals with the contemporary teaching of the Czech language in Vienna in the university and non-university environment. First, the current forms of Czech language teaching abroad are presented and then the history and present of Czech language teaching in Vienna is mapped. A subject of the thesis is to conduct field research in Vienna, with the Institute of Slavonic Studies at the University of Vienna and the Komenský Association as the key research group. With the help of an analysis, the communicative competence of pupils/students in Czech and selected difficulties in the acquisition of Czech are presented. Through the interview and questionnaire method, current aspects of Czech language teaching at both institutions are then summarized.en
dc.subject.translatedczechen
dc.subject.translatedviennaen
dc.subject.translatedaustriaen
dc.subject.translatedczech language teaching abroaden
dc.subject.translateduniversity of viennaen
dc.subject.translatedthe institute of slavonic studies at the university of viennaen
dc.subject.translatedthe komenský associationen
dc.subject.translatedbilingualismen
dc.subject.translatedczech as a foreign languageen
dc.subject.translatedgerman.en
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KČJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP finalni1.pdfPlný text práce2,1 MBAdobe PDFView/Open
2023_machalova_hrdlicka.pdfPosudek vedoucího práce227,66 kBAdobe PDFView/Open
2023_machalova_machackova.pdfPosudek oponenta práce565,2 kBAdobe PDFView/Open
2023_machalova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce108,39 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/54187

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.