Title: Podoby konverze v legendách raného středověku
Authors: Doubková, Anežka
Advisor: Novotný Jiří, Mgr.
Referee: Franta David, PhDr. Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2023
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/54189
Keywords: raný středověk;čechy;hagiografie;legendy;světci;konverze
Keywords in different language: early middle ages;bohemia;hagiography;legends;saints;conversion
Abstract: Diplomová práce se zaměřuje na nejstarší české světce: Ludmilu, Václava, Vojtěcha a Prokopa. Zkoumá jejich životní osudy zobrazené nejstaršími legendami, komparuje jednotlivé hagiografické památky a analyzuje podoby konverzí, které všichni podstoupili. Zároveň vyzdvihuje tyto čtyři osobnosti a upozorňuje na trvající literární a historickou hodnotu jednotlivých legend.
Abstract in different language: The diploma thesis focuses on the oldest Bohemian saints: St Ludmila, Wenceslaus, Adalbert and Procopius. It explores their lives as they are depicted in the oldest legends, compares individual hagiographical texts and analyses the conversions these saints have undergone. The thesis also highlights the importance of these historical figures and emphasises the lasting literary and historical value of the individual legends.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KČJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace.pdfPlný text práce750,56 kBAdobe PDFView/Open
2023_doubkova_franta.pdfPosudek oponenta práce584,04 kBAdobe PDFView/Open
2023_doubkova_novotny.pdfPosudek vedoucího práce364,67 kBAdobe PDFView/Open
2023_doubkova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce72,84 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/54189

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.