Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorTraxmandlová Iva, RNDr. Ph.D.
dc.contributor.authorJeřábková, Lucie
dc.date.accepted2023-9-11
dc.date.accessioned2023-09-18T22:12:05Z-
dc.date.available2022-6-27
dc.date.available2023-09-18T22:12:05Z-
dc.date.issued2023
dc.date.submitted2023-6-30
dc.identifier92311
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/54218-
dc.description.abstractPráce se věnuje sukcesi na Smolnické výsypce, která vznikla v důsledku těžby hnědého uhlí na Sokolovsku. Představeny jsou sukcesní modely, druhy sukcese a metody jejího studia. Dále je rozebrán vliv těžby na krajinu Sokolovska. Součástí práce je mapování výskytu cévnatých rostlin na různě starých lokalitách Smolnické výsypky, což poskytuje chronologický pohled na sukcesi na výsypce.cs
dc.format51 s. (74 085 znaků)
dc.language.isocs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plzni
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení
dc.subjectsukcesecs
dc.subjectvýsypkacs
dc.subjectrekultivacecs
dc.subjectspontánní sukcesecs
dc.subjecttěžba uhlícs
dc.subjecthnědé uhlícs
dc.titleSukcese na Smolnické výsypcecs
dc.title.alternativeSuccession on the Smolnice spoil heapen
dc.typebakalářská práce
dc.thesis.degree-nameBc.
dc.thesis.degree-levelBakalářský
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogická
dc.thesis.degree-programBiologie se zaměřením na vzdělávání
dc.description.resultObhájeno
dc.description.abstract-translatedThe thesis focuses on the succession on the Smolnice spoil heap, which is a result of intensive lignite mining in the Sokolov region. It presents succession models, its types and methods of its study. The impact of mining on the landscape of the region is also discussed. The thesis includes mapping of vascular plant occurrences at differently aged sites of the Smolnice spoil heap, which provides a chronological view of the succession on the heap.en
dc.subject.translatedsuccessionen
dc.subject.translatedspoil heapen
dc.subject.translatedreclamationen
dc.subject.translatedspontaneous successionen
dc.subject.translatedcoal miningen
dc.subject.translatedligniteen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (CBG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Jerabkova_Sukcese_na_Smolnicke_vysypce.pdfPlný text práce3,58 MBAdobe PDFView/Open
Jerabkova_o.pdfPrůběh obhajoby práce735,74 kBAdobe PDFView/Open
Jerabkova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce164,33 kBAdobe PDFView/Open
Jerabkova_oponent.pdfPosudek oponenta práce1,76 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/54218

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.