Title: Choroby obilovin
Other Titles: Cereal diseases
Authors: Kutková, Kristýna
Advisor: Traxmandlová Iva, RNDr. Ph.D.
Issue Date: 2023
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/54219
Keywords: choroby obilovin;škůdci;pšenice;ječmen;tritikale;zemědělství
Keywords in different language: cereal diseases;pest;wheat;barley;triticale;agriculture
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá chorobami obilovin vyskytujících se v Plzeňském kraji. Pro výzkum byly vybrány oblasti do 35 km od města Plzeň. Sběr byl uskutečněn v květnu a červnu roku 2022. Na začátku práce se věnuji charakteristice pšenice, triticale a ječmene. Součástí charakteristiky jsou například informace o zpracování půdy, osevním postupu a ochraně porostu. Dále se v práci věnuji vybraným nenalezeným chorobám, škůdcům a ochranným prostředkům. V praktické části se věnuji popisu nalezených chorob, u kterých jsem uvedla charakteristiku choroby, způsob ochrany a popis nenalezených příznaků na rostlině.
Abstract in different language: This bachelor's thesis deals with cereal diseases occurring in the Pilsen Region. Areas within 35 km from the city of Pilsen were selected for research. The sample collection was carried out in May and June 2022. At the beginning of the thesis, I focus on the characteristics of wheat, triticale, and barley. The characteristics include, for example, information on tillage, seeding procedure, and plant protection. In my thesis, I also focus on the selected undiscovered diseases, pests, and protective measures. In the practical part of thesis, I focus on the description of various diseases found. I describe their characteristics and the suitable protection methods.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (CBG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Kristyna_Kutkova.pdfPlný text práce3,5 MBAdobe PDFView/Open
Kutkova_o.pdfPrůběh obhajoby práce715,15 kBAdobe PDFView/Open
Kutkova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce164,71 kBAdobe PDFView/Open
Kutkova_oponent.pdfPosudek oponenta práce165,51 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/54219

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.