Title: Dopady stravování na životní prostředí
Other Titles: Certain diets and their environmental impact
Authors: Sazimová, Klára
Advisor: Ščerba Eduard, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2023
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/54221
Keywords: životní prostředí;strava;veganství;živočišná strava;rostlinná strava;uhlíková stopa;skleníkové plyny;methan.
Keywords in different language: environment;diet;veganism;animal-based diet;plant-based diet;carbon footprint;greenhouse gases;methane
Abstract: Práce se zabývá dopady stravování na životní prostředí. Teoretická část vymezuje základní pojmy vztahující se k dané problematice. Zabývá se také jednotlivými složkami životního prostředí, které jsou stravováním ohroženy. Dále nabízí způsoby, které mohou tento dopad snížit. praktická část pomocí dotazníkové šetření zjišťuje postoj respondentů k dopadům jejich stravování na životní prostředí.
Abstract in different language: This thesis deals with diet-related environmental impact. The theoretical part of this thesis works with the basic terminology related to the topic and it also offers ways to mitigate said impact. The practical part of this thesis analyzes the data collected via a questionnaire.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (CBG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sazimova_Bakalarska_prace_2023 (2).pdfPlný text práce1,12 MBAdobe PDFView/Open
Sazimova_o.pdfPrůběh obhajoby práce699,3 kBAdobe PDFView/Open
Sazimova_oponent.pdfPosudek oponenta práce183,38 kBAdobe PDFView/Open
Sazimova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce1,74 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/54221

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.