Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorHrdlička Milan, Doc. PhDr. CSc.
dc.contributor.authorBenediktová, Eva
dc.contributor.refereeMacháčková Dita, Mgr.
dc.date.accepted2023-9-15
dc.date.accessioned2023-09-18T22:13:00Z-
dc.date.available2022-6-10
dc.date.available2023-09-18T22:13:00Z-
dc.date.issued2023
dc.date.submitted2023-6-14
dc.identifier92033
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/54269-
dc.description.abstractV bakalářské práci se věnujeme problematice uplatnění prostředků jazykové komiky v blogu. Popisujeme teorii komiky a její jednotlivé konfigurace, tedy ironii, naivitu, absurditu a humor. Zaměřujeme se také na smysl komiky a její strukturující rysy. Zkoumáme jednotlivé druhy komiky a prostředky její tvorby. Charakterizujeme kategorie komiky, tedy komiku jazykovou a situační a také komiku chtěnou a nechtěnou. Jazykovou komiku lze také rozdělit i na psanou a mluvenou, přičemž každá z těchto kategorií má své specifické znaky, které zde popisujeme. Rozebíráme vrstvy slovní zásoby, jelikož výběr prostředků slovní zásoby se totiž významně podílí na vytvoření komického efektu. Charakterizujeme pojem blog včetně jeho podstaty a místa v rámci funkčních stylů. Dotýkáme se i nových forem blogů, které se přesunuly např. na jiné platformy a podobně.cs
dc.format42 s., XIII s.
dc.language.isocs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plzni
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení
dc.subjectjazyková komikacs
dc.subjectsituační komikacs
dc.subjectblogcs
dc.subjectkomický blogcs
dc.subjecttvorba blogucs
dc.subjectblogercs
dc.subjectteorie komikycs
dc.subjectdruhy komikycs
dc.subjectsmysl komikycs
dc.subjectprostředky komikycs
dc.titleJazyková komika v blogu (vybraný autor)cs
dc.title.alternativeLinguistic comedy in blog (selected author)en
dc.typebakalářská práce
dc.thesis.degree-nameBc.
dc.thesis.degree-levelBakalářský
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogická
dc.thesis.degree-programSpecializace v pedagogice
dc.description.resultObhájeno
dc.description.abstract-translatedIn the bachelor's thesis, we focus on the issue of utilizing the means of language comedy in a blog. We describe the theory of comedy and its various configurations, namely irony, naivety, absurdity, and humor. We also examine the meaning of comedy and its structuring features. We investigate different types of comedy and the means of its creation. We characterize the categories of comedy, namely linguistic and situational comedy, as well as intentional and unintentional comedy. Linguistic comedy can also be divided into written and spoken forms, each of which has its specific features that we describe here. We analyze layers of vocabulary since the selection of vocabulary significantly contributes to creating a comedic effect. We characterize the concept of a blog, including its essence and place within functional styles. We also touch upon new forms of blogs that have moved to different platforms, for example.en
dc.subject.translatedlinguistic comedyen
dc.subject.translatedsituational comedyen
dc.subject.translatedblogen
dc.subject.translatedcomedic blogen
dc.subject.translatedblog creationen
dc.subject.translatedbloggeren
dc.subject.translatedtheory of comedyen
dc.subject.translatedtypes of comedyen
dc.subject.translatedessence of comedyen
dc.subject.translatedcomedic meansen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KČJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Eva Benediktova - Bakalarska prace.pdfPlný text práce776,73 kBAdobe PDFView/Open
2023_benediktova_hrdlickaII.pdfPosudek vedoucího práce300,62 kBAdobe PDFView/Open
2023_benediktova_machackova.pdfPosudek oponenta práce712,58 kBAdobe PDFView/Open
2023_benediktova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce117,05 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/54269

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.