Title: Stezka se čtenářským zaměřením v okolí Přeštic
Other Titles: A reader-oriented trail in the surroundings of Přeštice
Authors: Čížková, Eliška
Advisor: Písková Růžena, Mgr. Ph.D.
Referee: Spěváčková Martina, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2023
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/54270
Keywords: naučná stezka;čtenářská gramotnost;regionální prvky;2. stupeň základní školy
Keywords in different language: educational path;reading literacy;regional elements;2nd grade of primary school
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá tvorbou návrhu naučné stezky se čtenářským zaměřením v Přešticích a jeho okolí. Teoretická část se věnuje zhodnocení potenciálu zvoleného území, ve kterém je trasa stezky navržena, pojmu čtenářské gramotnosti a informaci o možném využití naučných stezek. Praktická část je zaměřena na návrh trasy a tvorbu pracovních listů pro děti ve věkové skupině 12-14 let.
Abstract in different language: This bachelor's thesis deals with the design of an educational trail with a reader orientation in Přeštice and its surroundings. The theoretical part is devoted to the evaluation of the potential of the selected territory in which the trail route is designed, the concept of reading literacy and information about the possible use of educational trails. The practical part is focused on the design of the route and the creation of worksheets for children in the age group of 12-14 years.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KČJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP - Cizkova .pdfPlný text práce3,12 MBAdobe PDFView/Open
2023_cizkova_spevackova.pdfPosudek oponenta práce298,12 kBAdobe PDFView/Open
2023_cizkova_piskova.pdfPosudek vedoucího práce450,35 kBAdobe PDFView/Open
2023_cizkova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce51,29 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/54270

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.