Title: Úlohy a účast v FO v minulém desetiletí
Authors: Richterek, Lukáš
Říha, Jan
Čuda, Jan
Dvořák, Lubomír
Michalcová, Jana
Ospálková, Markéta
Šlitrová, Tereza
Citation: KÉHAR, O. (ed.) Moderní trendy v přípravě učitelů fyziky 10: Jak se za 20 let změnila výuka fyziky?, Srní 2023, s. 148-125.
Issue Date: 2023
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: https://kof.zcu.cz/ak/trendy/10/sbor/ModerniTrendy10_sbornik.pdf
http://hdl.handle.net/11025/54326
ISBN: 978-80-261-1159-7
Keywords: Fyzikální olympiáda;diplomová práce;bakalářská práce;GIS
Keywords in different language: Physics Olympiad;master theses;bachelor theses;GIS
Abstract: Cílem příspěvku je shrnout výstupy několika diplomových a bakalářských prací, jež se v posledních letech věnovaly vlastnostem úloh zadávaných v posledních přibližně deseti ročnících Fyzikální olympiády (FO) a také účasti v okresních a krajských kolech některých kategorií soutěže. Účast v celostátních kolech je pak znázorněna ve vztahu ke geografickým údajům systému GIS.
Abstract in different language: The aim of the paper is to summarize the results of several master and bachelor theses that have been devoted in recent years to the characteristics of the problems given in the last ten or so years of the Physics Olympiad (FO), as well as to the participation in the district and regional rounds of some categories of the competition. The participation in the national rounds is then illustrated in relation to GIS geographic data.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni, autoři
Appears in Collections:Moderní trendy v přípravě učitelů fyziky 10
Moderní trendy v přípravě učitelů fyziky 10

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ModerniTrendy10_sbornik-148-152.pdfPlný text1 MBAdobe PDFView/Open
ModerniTrendy10_sbornik_uvod+tiraz.pdfPlný text1,03 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/54326

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.