Title: Vývoj institutu úpadkového práva a jeho povaha
Other Titles: The development of the bankruptcy law institute and its disposition
Authors: Vodičková, Eva
Citation: VODIČKOVÁ, E. Vývoj institutu úpadkového práva a jeho povaha. Obchodněprávní revue, 2023, roč. 15, č. 3, s. 201-203. ISSN: 1803-6554
Issue Date: 2023
Publisher: C.H. Beck
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/54570
ISSN: 1803-6554
Keywords: vývoj;úpadkové právo;insolvenční právo;novely;dlužník
Keywords in different language: development;bankruptcy law;insolvency law;amendments;debtor
Abstract: V oblasti insolvenčního práva se v současné době zásadně řeší novely. Žádné jiné téma nebylo doposud předmětem tak četných a výrazných změn jako právě institut úpadkového práva. Po zásadních novelách bylo vždy možné hovořit o nové, zásadně proměněné podobě tohoto sankčního způsobu řešení úpadku. V tomto článku se proto zaměřuji na vývoj tohoto institutu v souvislosti s otázkou, kam a také odkud kráčí institut oddlužení a jakou povahu má jeho vývoj od přijetí moderní insolvenční české úpravy.
Abstract in different language: In the field of insolvency law is being fundamentally discussed the amendments. No other topic has so far been the subject of so many and significant changes as the bankruptcy law institute. After the fundamental novels, it was always possible to call for a new, fundamentally changed form of this sanctioning method of dealing with bankruptcy. In this article, I focus on the development of this institute in connection with the question of where and from where the debt relief institute is going and what is the nature of its development since the adoption of the modern Czech insolvency regulation.
Rights: Plný text není přístupný
© C. H. Beck
Appears in Collections:Články / Articles (KOP)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Vodičková, E. Vývoj institutu úpadkového práva.pdf4,69 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/54570

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD