Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorKoutenský, Otakar
dc.date.accessioned2023-11-06T11:00:25Z-
dc.date.available2023-11-06T11:00:25Z-
dc.date.issued2023
dc.identifier.citationKOUTENSKÝ, O. Exekuce prodejem movitých věcí zatížených zástavním právem nebo zajišťovacím převodem práva. Komorní listy, 2023, roč. 15, č. 3, s. 11-18. ISSN: 1805-1081cs
dc.identifier.issn1805-1081
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/54668
dc.description.abstractČlánek se zabývá analýzou současného stavu právní úpravy zástavního práva a zajišťovacího převodu práva při exekuci prodejem movitých věcí. V článku je vysvětleno, jaké jsou zásadní rozdíly při prodeji movitých věcí, které jsou zatíženy zástavním právem a zajišťovacím převodem práva. Rovněž je v článku nastíněna obecná úprava zástavního práva a zajišťovacího převodu práva podle hmotné úpravy.cs
dc.format
dc.format8 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.iso
dc.language.isocscs
dc.publisherExekutorská komora České republikycs
dc.relation.ispartofseriesKomorní listycs
dc.rightsPlný text není přístupnýcs
dc.rights© Exekutorská komora České republikycs
dc.subjectsoudní exekucecs
dc.subjectexekuce prodejem movitých věcícs
dc.subjectzástavní právocs
dc.subjectzajišťovací převod právacs
dc.titleExekuce prodejem movitých věcí zatížených zástavním právem nebo zajišťovacím převodem právacs
dc.title.alternativeExecution by sale of movable property encumbered by lien or security transfer of righten
dc.typečlánekcs
dc.typearticleen
dc.rights.accessclosedAccessen
dc.type.versionpublishedVersionen
dc.description.abstract-translatedThe article deals with the analysis of the current state of legal regulation of the right of lien and the security transfer of the right in execution by sale of movable property. The article explains the fundamental differences in the sale of movable property encumbered by a lien and a security transfer of right. The article also outlines the general regulation of the right of lien and the security transfer of the right according to the substantive regulation.en
dc.subject.translatedjudicial executionen
dc.subject.translatedexecution by sale of movable propertyen
dc.subject.translatedlienen
dc.subject.translatedscurity transfer of righten
dc.type.status
dc.type.statusPeer-revieweden
dc.identifier.obd43940345
Appears in Collections:Články / Articles (KPO)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Koutenský - Exekuce - KL.pdf7,33 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/54668

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD