Title: Proces s Vedením protistátního spikleneckého centra se zaměřením na otázky zákonnosti přípravného řízení
Other Titles: The process with the Leadership of the Anti-State Conspiracy Center, focusing on the legality of the preparatory proceedings
Authors: Byszowiec, Marián
Citation: BYSZOWIEC, M. Proces s Vedením protistátního spikleneckého centra se zaměřením na otázky zákonnosti přípravného řízení. Trestní právo, 2023, roč. 27, č. 2, s. 17-24. ISSN: 1211-2860
Issue Date: 2023
Publisher: Wolters Kluwer
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/54670
ISSN: 1211-2860
Keywords: právo;trestní právo;Československo;přípravné řízení;politické procesy;Slánský, Rudolf
Keywords in different language: law;criminal law;Czechoslovakia;preparatory proceedings;political trials;Slánský, Rudolf
Abstract: Článek se zabývá politickými procesy v Československu, konkrétně pak procesem s Vedením protistátního spikleneckého centra v čele s Rudolfem Slánským, přesněji řečeno vybranými otázkami procesního trestního práva, a to podle platné a účinné právní úpravy v letech 1948 až 1952, kdy článek hodnotí jejich dodržování orgány veřejné moci při provádění jednotlivých úkonů trestního řízení v tomto stadiu.
Abstract in different language: The article deals with political processes in Czechoslovakia, specifically the process with the Leadership of the Anti-State Conspiracy Center headed by Rudolf Slánský, more precisely with selected questions of procedural criminal law, according to the valid and effective legislation in the years 1948 to 1952, when the article evaluates their compliance by the authorities public authority in carrying out individual acts of criminal proceedings at this stage.
Rights: Plný text není přístupný
© Wolters Kluwer
Appears in Collections:Články / Articles (KPO)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Byszowiec - Slánský TP 2-2023.pdf5,76 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/54670

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD