Title: Das Erbbaurecht in der tschechischen Rechtsordnung
Authors: Vlk, Lukáš
Vránová, Miroslava
Mach, Tomáš
Citation: VLK, L. VRÁNOVÁ, M. MACH, T. Das Erbbaurecht in der tschechischen Rechtsordnung. ErbbauZ. Zeitschrift für Erbbaurecht, 2023, roč. 4, č. 5, s. 130-136. ISSN: 2698-5780
Issue Date: 2023
Publisher: C. H. Beck
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/54675
ISSN: 2698-5780
Keywords: právo;právo stavby
Keywords in different language: Recht;Baurecht;Erbbaurecht
Abstract: Článek pojednává o právní úpravě práva stavby v české republice, do jejíhož právního řádu se tato úprava vrátila po více jako polovině století. Článek identifikuje mezery v positivní právní úpravě a diskutuje nad jejich předpokládaným výkladovým vývojem.
Der Artikel befasst sich mit der rechtlichen Regelung des Erbbaurechts in der Tschechischen Republik, in deren Rechtssystem diese Problematik nach mehr als einem halben Jahrhundert zurückgekehrt ist. Der Artikel identifiziert Lücken in der positiven rechtlichen Regelung und diskutiert deren erwartete Auslegungsentwicklung.
Abstract in different language: The article deals with the legal regulation of ground leases in the Czech Republic, where this issue has returned to the legal system after more than half a century. The article identifies gaps in the positive legal regulation and discusses its expected development of interpretation.
Rights: Plný text není přístupný
© C. H. Beck
Appears in Collections:Články / Articles (KMP)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Vlk_Vranova_Mach_ErbbaurechtCZ.pdf5,55 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/54675

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD