Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorMušková, Eva
dc.contributor.authorŠkudrnová, Jaroslava
dc.date.accepted2012-05-29
dc.date.accessioned2013-06-19T06:39:25Z
dc.date.available2011-06-14cs
dc.date.available2013-06-19T06:39:25Z
dc.date.issued2012
dc.date.submitted2012-04-27
dc.identifier46006
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/5473
dc.description.abstractDějiny města Horažďovice jsou velmi úzce spjaty s osudy mlýnů, které vyrůstaly na řece Otavě a mlýnské náhonu již od 14. století. Výhodná poloha na středním toku řeky utvářela příznivé podmínky k výstavbě mlýnů, které využívaly vodní pohon nejen ke zpracování obilí, ale pracovaly též jako valchy, pily či brusírny. Mlynářství zde přetrvalo až do současnosti. Připomínkou je potravinářský průmysl zastoupený v poměrně malém městě ještě dnes hned dvěma mlýny. Tato práce si za svůj cíl klade zmapování nejstaršího období mlynářství v Horažďovicích, pokouší se jednotlivé mlýny lokalizovat a upozorňuje na komplikace spojené s proměnou jejich názvů. Dále na příkladu dějin mlýna Podbranského a Podmezského v 17. století, jediných dvou mlýnů, které zůstaly v držení obce, ilustruje dopad třicetileté války na horažďovické mlynářství.cs
dc.format39 s., 19 s. přílohcs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.relation.isreferencedbyhttps://portal.zcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=46006-
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectmlýncs
dc.subjectmlynářics
dc.subjectmlynářstvícs
dc.subjectHoražďovicecs
dc.subjectřeka Otavacs
dc.subjectPodbranský mlýncs
dc.subjectPodmezský mlýncs
dc.subjectMrskošcs
dc.titleHistorie mlynářství v Horažďovicíchcs
dc.title.alternativeHistory of a mill-trade in Horažďoviceen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogickács
dc.description.departmentKatedra historiecs
dc.thesis.degree-programHistorická studiacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis bachelor thesis is focused on the history of mill-trade in Horažďovice. It is based on the thorough research of the sources and its main goal is completed the history of the town Horažďovice with the historical development of its mills and corrected many fables which have been said about them. The study is divided into three main parts. The first of them tries to describe the genesis of the first mills on the river Otava and the mill way and it re-enacts its stories till the end of the 16th century. The second part deals with the impact of the Thirty-year-old war on the work in the town's mills, especcially on the work in Podbranský and Podmezský mill, and it brings the perspective on the history of this two mills in the 17th century.The special part is attended to an issue of the mill names' variability. The research of the changeable mill names should be the first step to study the history of the mill-trade in the area where several mills were working at the same time.en
dc.subject.translatedmillsen
dc.subject.translatedmillersen
dc.subject.translatedmill-tradeen
dc.subject.translatedHoražďoviceen
dc.subject.translatedriver Otavaen
dc.subject.translatedPodbranský millen
dc.subject.translatedPodmezský millen
dc.subject.translatedMrskošen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bakalarskaPraceSkudrnova.pdfPlný text práce30,4 MBAdobe PDFView/Open
Skudrnova V.pdfPosudek vedoucího práce278,23 kBAdobe PDFView/Open
Skudrnova O.pdfPosudek oponenta práce297,95 kBAdobe PDFView/Open
Skudrnova P.pdfPrůběh obhajoby práce22,07 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/5473

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.