Title: Pohled učitelů na realizaci výuky elektrochemie na střední škole s podporou simulací
Authors: Henychová, Hana
Machková, Veronika
Citation: Arnica: časopis pro rozvoj přírodovědného vzdělávání. 2023, č. 1, s. 28-34.
Issue Date: 2023
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta pedagogická
Document type: článek
article
URI: https://www.arnica.zcu.cz/cz/publikovana-cisla/rocnik-2023
http://hdl.handle.net/11025/54775
ISSN: 1804-8366
Keywords: elektrochemie;simulace;redoxní reakce;výuka chemie na gymnáziu
Keywords in different language: electrochemistry;simulation;redox reactions;teaching chemistry at the grammar school
Abstract: Elektrochemie je standardní součástí výuky chemie jako všeobecně vzdělávacího předmětu na středoškolské úrovni, ale je považována za kritické místo učiva zejména pro svou vysokou abstrakci. Využití vizualizace elektrochemických principů, a zejména počítačových simulací by mohlo být prostředkem, který by obtížné úseky učiva mohl žákům při učení i učitelům při vyučování usnadnit. V textu přinášíme výsledky realizovaných polostrukturovaných rozhovorů s učiteli chemie na gymnáziích, které byly zaměřeny na jejich názory a zkušenosti s výukou elektrochemie a namožnosti, které by mohly poskytnout počítačové simulace elektrochemických jevů a principů. Vrámci rozhovorů byl zjišťován rozsah výuky elektrochemie, strategie výuky, kritická místa učiva a využití počítačových simulací na příkladu galvanického článku a elektrolýzy. Zvýsledků rozhovorů vyplývá, že učitelé elektrochemii do výuky zařazují v souvislosti s výukou redoxních dějů a výrob některých kovů. Žáci podle respondentů nejčastěji chybují v určení směru toku elektronů a určování počtu vyměněných elektronů v redoxní reakci.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta pedagogická
Appears in Collections:Číslo 1 (2023)
Číslo 1 (2023)
Číslo 1 (2023)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Arnika_2023-1_4-Henychova-Machkova-web.pdfPlný text742,34 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/54775

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.