Title: MoleGraph aneb jak postavit školní měřicí systém svépomocí
Authors: Feltl, Tomáš
Šmejkal, Petr
Citation: Arnica: časopis pro rozvoj přírodovědného vzdělávání. 2023, č. 1, s. 45-51.
Issue Date: 2023
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta pedagogická
Document type: článek
article
URI: https://www.arnica.zcu.cz/cz/publikovana-cisla/rocnik-2023
http://hdl.handle.net/11025/54785
ISSN: 1804-8366
Keywords: školní měřicí systém;ŠMS;probeware;mikrokontrolér;STEM;DIY;Do It Yourself;open source;Arduino;MoleGraph
Keywords in different language: microcomputer based laboratory;MBL;probeware;microcontroller;STEM;DIY;Do It Yourself;open source;Arduino;MoleGraph
Abstract: Školní měřicí systémy (ŠMS) jsou již relativně dlouho součástí výuky. S podporou Průmyslu 4.0 a zaměřením napolytechnickou výchovu dostává práce se ŠMS další rozměr. Nejde jen ovyužívání ŠMS kměření vpřírodovědných oborech a zkoumání různých jevů a jejich zákonitostí, ale také o porozumění, jak je takový měřicí systém konstruován, jak funguje. Právě tyto kompetence vedou ke správnému asmysluplnému využívání měřicích systémů ve školní, ale také mimoškolní praxi. V příspěvku se zabýváme popisem návrhu a realizace otevřeného řešení (open source) školního měřicího systému (MoleGraph). Právě DIY (Do It Yourself = vyrob si sám) přístup v oblasti ŠMS může přinést hlubší pochopení důležitosti zapojení a funkce čidel i celého „měřicího řetězce“, což může být s výhodou využito pro účely STEM (Science − přírodní vědy, Technology − technologie, Engineering − konstruování aMathematics − matematika) výuky. Návrh celkového řešení ŠMS MoleGraph je nyní po softwarové i hardwarové stránce připraven pro testování učiteli.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta pedagogická
Appears in Collections:Číslo 1 (2023)
Číslo 1 (2023)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Arnika_2023-1_7-Feltl-Smejkal-web.pdfPlný text548,97 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/54785

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.