Title: Člověk v digitálním roji podle B.-Ch. Hana
Other Titles: The concept of man in the digital swarm according to B.-Ch. Han
Authors: Tenková, Kateřina
Advisor: Jirák Petr, Mgr. Ph.D.
Referee: Špiclová Zdeňka, Mgr. et Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2023
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/54854
Keywords: b. ch. han;m. foucault;společnost pozitivity;násilí pozitivity;disciplinární společnost;trestání;digitální roj;psychické poruchy
Keywords in different language: b. ch. han;m. foucault;positive society;violence of positivity;disciplinary society;digital swarm;psychological disorders
Abstract: Cílem práce je popsat pozitivní společnost dle B. Ch. Hana. S pozitivní společností úzce souvisí násilí pozitivity, které je typické pro dnešní dobu. Násilí pozitivity se následně promítá do digitálního prostoru. Proto je v závěru práce popsán současný člověk a jaký vliv na něj má digitální prostředí.
Abstract in different language: The aim of this thesis is to describe the positive society according to B. Ch. Han. Closely related to the positive society is the violence of positivity, which is typical of our times. The violence of positivity is then reflected into the digital space. The thesis finishes with a description of modern man and what effect the digital world has on him.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace Tenkova.pdfPlný text práce452,74 kBAdobe PDFView/Open
tenkova_jirak.pdfPosudek vedoucího práce185,36 kBAdobe PDFView/Open
tenkova_spiclova.pdfPosudek oponenta práce398,9 kBAdobe PDFView/Open
tenkova_O.pdfPrůběh obhajoby práce215,69 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/54854

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.