Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorPlch, Martin
dc.date.accessioned2023-12-04T11:00:23Z-
dc.date.available2023-12-04T11:00:23Z-
dc.date.issued2023
dc.identifier.citationPLCH, M. Odpovědnost zhotovitele za vady díla. Obchodní právo, 2023, roč. 32, č. 10, s. 30-40. ISSN: 1210-8278cs
dc.identifier.issn1210-8278
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/54916
dc.description.abstractČlánek v úvodu popisuje předpoklady odpovědnosti zhotovitele za vady díla, dále se zaměřuje na otázku dokončení díla, popisuje, co lze obecně považovat za vady díla a jaké typy vad existují a v neposlední řadě uvádí, jakým způsobem se vady oznamují, jaké jsou rozdíly mezi právy z odpovědnostmi za vady a právy ze záruky za jakost a jaká konkrétní práva z vadného plnění náleží objednateli v závislosti na typu zjištěných vad.cs
dc.format
dc.format11 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.iso
dc.language.isocscs
dc.publisherWolters Kluwercs
dc.relation.ispartofseriesObchodní právocs
dc.rightsPlný text není přístupnýcs
dc.rights© Wolters Kluwercs
dc.subjectzhotovitelcs
dc.subjectobjednatelcs
dc.subjectvadné plněnícs
dc.subjectodpovědnostcs
dc.subjectzárukacs
dc.titleOdpovědnost zhotovitele za vady dílacs
dc.title.alternativeContractor's liability for defects in the worken
dc.typečlánekcs
dc.typearticleen
dc.rights.accessclosedAccessen
dc.type.versionpublishedVersionen
dc.description.abstract-translatedThe article begins by describing the prerequisites for the contractor's liability for defects in the work, then focuses on the issue of completion of the work, describes what is generally considered to be a defect in the work and what types of defects there are, and finally explains how defects are notified, the differences between the rights under liability for defects and the rights under the quality guarantee, and what specific rights the client is entitled to in the event of defective performance, depending on the type of defect found.en
dc.subject.translatedcontractoren
dc.subject.translatedclienten
dc.subject.translateddefective performanceen
dc.subject.translatedliabilityen
dc.subject.translatedwarrantyen
dc.type.status
dc.type.statusPeer-revieweden
dc.identifier.obd43940633
Appears in Collections:Články / Articles (KOP)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
článek OP.pdf17,14 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/54916

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD